2. fejezet

1-9. Dávid egyengeti Salamon előtt az utat - Dávid nyilvános munkásságának vége előtt állt Tudta, hogy rövidesen meghal. Nem hagyja ügyeit rendezetlenül, hogy majd nyugtalanítsák fia szívét. Míg elég testi és szellemi ereje maradt, rendezte országa ügyeit, a legkisebb kérdésekről sem feledkezve el. Figyelmezteti Salamont Sémei ügyére. Tudta, hogy Sémei bajt fog okozni az országnak Veszélyes, hirtelen indulatú ember volt, és csak a félelem tartotta őt féken. Majd ha mer, lázadást szít, vagy ha alkalom kínálkozik, megöli Salamont.

Ügyei rendezésével Dávid követendő példát mutat az időseknek, hogy rendezzék ügyeiket, míg tudják, hogy mikor közel érnek a halálhoz és szellemi képességeik elgyöngülnek, földi ügy ne terelje el Istenről gondolataikat. (1Lelki ajándékok 389)

19. Salamon tiszteli anyját - Azt tartjuk, hogy az ötödik parancs akkor is kötelező a gyermekekre, mikor megöregedtek. Bármilyen nagy is a tisztségük, sohasem szabad kibújniuk a szüleik tiszteletét előíró parancs iránti engedelmesség alól. Salamon, a legbölcsebb és leghatalmasabb uralkodó, aki valaha is földi trónon ült, mégis példát mutatott a fiúi szeretetre és tiszteletre. Noha a legbölcsebb tanácsadókból álló királyi udvar vette körül, mikor anyja meglátogatta, félretette az udvarnál előírt szertartásokat. A hatalmas király anyja jelenlétében csupán anyja fia volt. Fölkelt és meghajtotta magát anyja előtt. Majd jobbjára ültette trónján. (Idők jelei 1878 február 28)