16. fejezet

7-13. Krisztus építette Dávid jellemét - Mikor Isten Izrael királyának hívta el Dávidot atyja nyájától, olyan embert látott benne, akit részesíteni tud Szentleikében. Dávid engedett a Szentléleknek s az Úr gondviselése által nevelte őt erre a szolgálatra. Előkészítette öt, hogy majd az Úr szándékait valósítsa meg. Krisztus volt Dávid jellemének mester-építésze. (1902 163 kézirat)

11,12. Isten választotta és készítette elő Dávidot hivatására - Jeruzsálemtől tíz kilométerre délre feküdt Betlehem, a nagy király városa, ahol Dávid több mint ezer évvel azelőtt született, mielőtt a kisded Jézus a jászolban feküdt, s ahol a keleti bölcsek imádták őt. Századokkal a megváltó eljövetele előtt Dávid, a zsenge ifjú, ott őrködött nyája fölött. Ez a nagyszerű pásztorfiú maga szerezte énekeket énekelt s halfájának zenéje édes kíséretet nyújtott üde, fiatal hangja dallamának. Az Úr Dávidot választotta ki, úgy intézve életét, hogy alkalma legyen művelni hangját és ápolnia zenei tehetségét. A nyája melletti magányos életében az Úr elkészítette öt arra a föladatra, melyet a későbbi években rá akart bízni. (Idők jelei 1888 június 8.)