Chapter 37—The Aged Who Have No Homes

HARMINCHETEDIK FEJEZET - OTTHON NÉLKÜL MARADT ÖREGEK

[The instruction presented here was given by Mrs. White in a meeting called for counsel at the camp meeting held at Brisbane, Australia. Further counsel on this topic may be found in Welfare Ministry, 237-238.—Compilers.] {2SM 330}

Kilenc órakor találkozni fogunk néhány testvérrel, hogy megbeszéljük az otthon nélkül maradt idős emberek helyzetét, mert ez a kérdés szüntelen elénk kerül. Mit tegyünk velük? {2SM 330}   

At nine o'clock we meet in the large tent with a few of the brethren to talk over the matter which is constantly urged upon us—that of the aged people who have no homes. What will be done with them? {2SM 331.1}

Az Úr elismételte az elém tárt világosságot: gondoskodjék minden család saját rokonainak megfelelő ellátásáról. Ahol erre nincs lehetőség, viselje a gyülekezet a terheket. Az Úr meg fogja áldani népét, ha azok szeretetet gyakorolnak. Az ilyen öregek Isten szegényei, akiket nem hagyhatunk boldogtalanságban és nyomorgásban. {2SM 331.1}   

The light that the Lord has given me was repeated: Let every family take care of its own relatives, making suitable provision for them. If this is not possible, then the church should bear the burden. The Lord will bless His church in exercising benevolence. They are God's poor, and are not to be left unhappy and destitute. {2SM 331.2}

Ha a gyülekezet sem tudja vállalni, akkor a területnek kell gondoskodni az Úr szükségben levő gyermekeiről. Az árvákról is gondoskodni kell. Ha a rokonok nem tudják ellátni Őket, akkor azt a gyülekezetnek vagy a területnek kell felvállalnia, és megfelelő otthonokba helyezni őket (151. Kézirat, 1898). {2SM 331.2}   

If the church cannot do this, then the conference must take it up and make provision for the Lord's needy ones. Provision should also be made for the orphans. If these cannot be taken care of by their relatives, then the church or the conference must take the care of them, and place them in suitable homes.—Manuscript 151, 1898. {2SM 331.3}

Elhangzott egy tanácsülésen, melyet Ellen G. White a Brisbane-i (Ausztrália) tábori összejövetelen hívott össze. A témában lásd még Welfare Ministry, 237-238. oldal! — A szerkesztők. {2SM 331.3}