Introduction

BEVEZETES

The Spirit of Prophecy counsels are always practical. From the pen of Ellen White we find counsel and instruction touching almost every phase of Christian life and experience. Although most of the lines of instruction given are represented in the Testimonies and other Ellen G. White books, the reindexing of published but now out-of-print materials and of unpublished manuscripts has revealed items of counsel along certain lines, which are becoming of increasing importance today with the appearance of new and difficult situations. These items will add tangibly to the wealth of instruction now in the hands of Seventh-day Adventists. {2SM 310.1}

A Prófétaság Lelke tanácsai mindig gyakorlatiasak. Ellen G. White tollából tanácsot kapunk a keresztény élet és tapasztalat szinte valamennyi területére. Noha az utasítások többsége a Bizonyság- tételekben és más Ellen G. White könyvekben olvasható, a kiadott, de ma már nyomtatásban nem levő könyvek, valamint a kiadatlan kéziratok újraleltározása feltárt olyan jellegű tanácsokat is, melyek napjaink új és bonyolult helyzeteiben egyre nagyobb jelentőséggel bírnak. Ezek a sorok kézzelfoghatóan megnövelik a h. n. adventisták kezében levő ismeret gazdagságát. {2SM 310.1}   

As an instance, we offer the formerly unpublished statements on the problem of hypnosis, which in some medical circles is looked upon favorably as a means of therapy. The specific Ellen G. White counsels dealing with the use of hypnosis in the treatment of the sick, and indicating the hazards of using it in any way, are very pertinent at this time. {2SM 310.2}

Példának okáért, korábban kiadatlan kijelentéseket adunk közre a hipnózissal kapcsolatban, melyet bizonyos orvosi körökben örömmel használnak a terápia eszközeként. A hipnózisnak a betegkezelésben vagy bármilyen más területen való alkalmazásáról szóló tanácsok ezennel igen alkalomszerűek. {2SM 310.2}   

The section closes with counsels calling upon Seventh-day Adventists to consider the value of a rural environment for their homes. These are drawn from sources other than the published books, but have been presented earlier in the pamphlet Country Living, with emphasis on the importance of moving carefully and guardedly in choosing a new location for the home in the country and away from the crowded cities. Appearing here in this permanent form, they are available for ready reference. {2SM 310.3}

A fejezet olyan tanácsokkal zárul, melyek felhívják a hetednapi adventisták figyelmét a vidéki lakókörnyezet értékeire. Ezek nem a már nyomtatott könyvekből lettek kigyűjtve, noha már megjelentek korábban a Country Living (Vidéki élet) című vékony, fűzött könyvben, annak kihangsúlyozásával, hogy az új otthon helyének meghatározásakor gondosan és körültekintően kell eljárni. Ebben az állandósult formában megjelenve immár bármikor könnyen fellapozhatjuk azokat. {2SM 310.3}   

White Trustees. {2SM 310}

WHITE BIZOTTSÁG {2SM 310}   

[Appeared in Notebook Leaflets, Methods, No. 7.] {2SM 310.4}

Megjelent a Notebook Leaflets-ben, Methods, 7. szám. {2SM 310.4}