× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Unwise Changes

Balga változtatások

Many changes are made that might better never be made. Often, when workers become discontented, instead of being encouraged to stay where they are, and make a success of their work, they are sent to another place. But they take with them the same traits of character that have marred their work in the past. They will manifest the same unchristlike spirit; for they have not learned the lesson of patient, humble service. Thus our working force has often been weakened. {SpM 234.3}

Sok változás történt, ahol jobb lett volna nem változtatni. Gyakran, mikor a munkások elégedetlenné váltak, ahelyett, hogy bátorították volna őket, hogy helyükön maradjanak, és sikerre vigyék a munkát, más helyre küldik őket. Holott ugyanazokat a jellemvonásokat viszik magukkal, melyek a múltban elcsúfították munkájukat. Ugyanazt a keresztényietlen lelkületet fogják tanúsítani, mert nem tanulták meg a türelmes, alázatos szolgálat leckéjét. Így munkásseregünket gyakran legyöngítették. {SpM 234.3}   

I plead for a different order of things. Changes must be made in the groups of workers in our conferences and institutions. Men of efficiency and consecration must be sought for diligently and encouraged to connect with the burden-bearers as helpers and colaborers. Let there be a harmonious union of the new and the old, in the spirit of brotherly love. But let not changes of management be made abruptly, in such a way as to bring discouragement to those who have labored earnestly and successfully to bring the work to its present stage of progress. God will not sanction anything done to discourage His faithful servants. Let the principles of justice be followed by those whose duty it is to secure the most efficient management for our publishing houses, our sanitariums, and our schools. {SpM 234.4}

A dolgok más rendjéért esedezem. Változásokat kell tenni munkáscsoportjainkban, területeinken és intézményeinkben. Eredményes és odaszentelt embereket kell keresni, és csatolni a terhek hordozóihoz, mint segítőket és munkatársakat. Legyen egyetértő egység az új s régi közt, a testvéri szeretet szellemében. De ne változtassanak az igazgatáson hirtelenjében, csüggedést okozva az eddig buzgón fáradozóknak, akik sikeresen jelenlegi fejlődési fokára jutatták a munkát. Isten semmit sem szentesít, ami elcsüggesztené hű szolgáit. Akiknek az a kötelessége, hogy a legeredményesebb vezetést biztosítsák kiadóinkban, kórházainkban és iskoláinkban, kövessék a méltányosság elveit. {SpM 234.4}