The Church As A Garden

Az egyház mint kert

In all the Lord's arrangements, there is nothing more beautiful than His plan of giving to men and women a diversity of gifts. The church is His garden, adorned with a variety of trees, plants, and flowers. He does not expect the hyssop to assume the proportions of the cedar, nor the olive to reach the height of the stately palm. Many have received but a limited religious and intellectual training, but God has a work for this class to do, if they will labor in humility, trusting in Him.—Letter 122, 1902. (Evangelism, 98-99.) {MR311 17.1}

Isten valamennyi rendelkezése között az a legszebb, hogy nőknek és férfiaknak különféle lelkiajándékokat adott. Az egyház az Ő kertje, amelyet sokféle fa, növény és virág díszít. Ő nem várja el az izsóptól, hogy a cédruséhoz hasonló nagyságúra növekedjen. Az olajfától sem, hogy egy pompás pálmafa magasságát érje el. Sokan csak korlátozott mértékű vallásos és szellemi nevelést kaptak, Isten azonban ennek az osztálynak is ad munkát, ha alázatosan, Belé vetett bizalommal fognak munkálkodni. – 122 sz. levél, 1902. (Evangelizálás 98-99 o.) {MR311 17.1}