Judgment of the General Conference

A Generálkonferencia véleménye

The I have been shown that no man's judgment should be surrendered to the judgment of any one man. But when the judgment of the General Conference, which is the highest authority that God has upon the earth, is exercised, private independence and private judgment must not be maintained, but be surrendered. Your error was in persistently maintaining your private judgment of your duty against the voice of the highest authority the Lord has upon the earth.—Testimonies for the Church 3:492. {MR311 15.1}

Megmutatták nekem, hogy egyetlen ember se vesse alá az ítélőképességét egy másik emberének. Amikor azonban a véleményalkotást a Generálkonferencia gyakorolja, ami a legfőbb Istentől származó tekintély ezen a földön, akkor nem szabad fenntartani az egyéni függetlenséget és egyéni értékítéltet, hanem alá kell rendelni. A tévedésed abban állt, hogy konokul fenntartottad a kötelességedről akotott személyes véleményedet az Úr e földön létező legnagyobb tekintélyének hangjával szemben. – Bizonyságtételek 3, p. 492. {MR311 15.1}