Organization Till the End

A szervezet mindvégig megmarad

As we near the final crisis, instead of feeling that there is less need of order and harmony of action, we should be more systematic than heretofore. All our work should be conducted according to well-defined plans. {MR311 14.3}

A végső válság felé közeledve ahelyett, hogy úgy éreznénk, kevesebb szükség van rendre és összehangolt cselekvésre, módszeresebbnek kell lennünk, mint annak előtte. Minden munkánkat jól meghatározott tervek szerint kell elvégezni. {MR311 14.3}   

I am receiving light from the Lord that there should be wise generalship at this time more than at any former period of our history.—Letter 27a, 1892. {MR311 14.4}

Azt a világosságot kapom az Úrtól, hogy a mostani időben nagyobb szükség van bölcs vezetésre, mint történelmünknek bármely korábbi szakaszában.– 27a sz. levél, 1892. {MR311 14.4}