Victory from Apparent Defeat

Győzelem a látszólagos vereség helyett

Never has there been a time when man has been so responsible to God as he is at the present hour. Never has there been a time when man's position has been so critical as it is now. All things in nature and in the world at large are charged with intense earnestness. Satan, in cooperation with his angels and with evil men, will put forth every effort to gain the victory, and will appear to succeed. But from this conflict, truth and righteousness will come forth triumphant in victory. Those who have believed a lie will be defeated; for the days of apostasy will be ended.—Manuscript 24, 1891. {MR311 50.2}

Soha nem viselt ember akkora felelősséget Isten iránt, mint ebben az órában. Soha nem volt olyan döntő jelentősége annak, hogy milyen álláspontra helyezkedik, mint most. A természet és általában a világ minden dolga mély komolysággal teljes. Sátán az angyalaival és gonosz emberekkel együttműködve mindent megtesz azért, hogy győzzön, és úgy fog tűnni, hogy elérte a célját. Azonban ebből az összecsapásból az igazság és jogosság fog győztesen kikerülni. Azok, akik a hazugságnak hittek, vereséget szenvednek majd, mert a hitehagyás napjainak vége szakad. – 24 sz. kézirat, 1891 {MR311 50.2}