At the Eleventh Hour

A tizenegyedik órában

Many souls will come from other denominational churches, and at the eleventh hour will obey all the truth, because they have not set themselves in array against heaven's light, but lived up to all the light they had; while those who have had great light, large privileges and opportunities, and have failed to live in the light and walk in the light, will drop out by the way. Their light will shine less and less until their lamps will go out for the want of the oil of grace in their vessels with their lamps.—Letter 36a, 1890. {MR311 48.4}

Sok lélek jön majd más felekezetekből, és a tizenegyedik órában engedelmeskedni fognak minden igazságnak, mivel nem sorakoztak fel a mennyei világosság ellen, hanem minden addig nyert világosság szerint éltek, miközben azok, akik nagy világossággal, kiváltságokkal és lehetőségekkel rendelkeztek, és nem éltek és nem jártak a világosságban, ki fognak hullani. Világosságuk egyre halványabb lesz, amíg lámpásaik ki nem alszanak a kegyelem olajának hiányában. – 36a levél 1890 {MR311 48.4}