No Call for Despondency

Nincs helye csüggedésnek

Elder Olsen, I urge you to be of good courage. Have confidence in God. Carry every burden to Him. He can and will make you efficient, but you must have faith. Do not be depressed; do not mourn in secret because of the unfaithfulness of the watchmen on the walls of Zion. There is no call for despondency and misapprehension. Place yourself where the bright beams of the Sun of Righteousness can shine into all the chambers of your mind and into the soul temple. “Ye are the light of the world,” God says. He will make those who are faithful in the church radiant with the word of God. His Spirit will be communicated to human instrumentalities, giving them light before which moral darkness must flee away.—Letter 43, 1890. {MR311 41.3}

Kedves Olsen vén, felszólítalak, hogy légy jó bátorságban! Bízzál Istenben! Vidd minden terhedet Őelé. Ő eredményessé teheti és fogja is tenni munkádat, de hinned kell. Ne légy levert, ne búslakodj titokban a Sion falán álló őrök hűtlensége miatt. Nincs helye csüggedésnek és félreértésnek. Keresd az alkalmat arra, hogy az Igazság Napjának ragyogó sugarai az elméd minden zugába és a lélek templomába bevilágítsanak. „Ti vagytok a világ világossága” – mondja Isten. Ő az egyházában hűséges lelkeket Isten szava sugarainak forrásává teszi. Lelkét emberi eszközökkel közli majd, olyan világosságban részesítve őket, amely elől az erkölcsi sötétségnek menekülnie kell. – 43 sz. levél, 1890 {MR311 41.3}