Public Exposure of a Worker's Mistakes

A munkások hibáinak nyilvánosságra hozása

We are to direct the weapons of our warfare against our foes, but never turn them toward those who are under marching orders from the King of kings, who are fighting manfully the battles of the Lord of lords. Let no one aim at a soldier whom God recognizes, whom God has sent forth to bear a special message to the world and to do a special work. The soldiers of Christ may not always reveal perfection in their step, but their mistakes should call out from their fellow-comrades not words that will weaken, but words that will strengthen, and will help them to recover their lost ground. They should not turn the glory of God into dishonor, and give an advantage to the bitterest foes of their King. {MR311 37.3}

A háborúságunk fegyvereit az ellenségeink ellen kell irányítanunk, de soha ne fordítsátok azok ellen, akikkel a Királyok királyának parancsa szerint menetelnek, akik férfiasan harcolják az urak Urának csatáit. Senki ne vegye célba azt a katonát, akit Isten magáénak ismer el, akit Isten elküldött, hogy különleges üzenetet vigyen a világnak és különleges munkát végezzen el. Meglehet, Krisztus katonái nem mindig mutatnak tökéletességet a munkájuk során, hibáik azonban bajtársaikból ne gyengítő, hanem erőt adó szavakat váltsanak ki, amelyek majd segítenek nekik visszanyerni az elvesztett területet. Nem szabad Isten dicsőségét szégyenné változtatniuk és ezzel előnyt adni Királyuk legelkeseredettebb ellenségeinek. {MR311 37.3}   

Let not fellow-soldiers be severe, unreasonable judges of their comrades, and make the most of every defect. Let them not manifest satanic attributes in becoming accusers of the brethren. We shall find ourselves misrepresented and falsified by the world, while we are maintaining the truth and vindicating God's down-trodden law; but let no one dishonor the cause of God by making public some mistake that the soldiers of Christ may make, when that mistake is seen and corrected by (the) ones who have taken some false position.... {MR311 38.1}

Ne váljanak a bajtársak egymás kemény, túlzó bíráivá, és ne használjanak ki minden hibát. Ne tanúsítsanak sátáni jellemvonásokat azzal, hogy testvéreik vádlóivá lesznek. A világ téves és hamis megvilágításban fog látni bennünket, miközben az igazságot képviseljük és Isten lábbal taposott törvényét védelmezzük, senki se hozzon azonban szégyent Isten ügyére azzal, hogy nyilvánosságra hoz egy hibát, amit Krisztus katonái esetleg elkövettek, amikor azt a hibát észreveszik és kijavítják azok, akik korábban helytelen álláspontot foglaltak el... {MR311 38.1}   

God will charge those who unwisely expose the mistakes of their brethren with sin of far greater magnitude than He will charge the one who makes a misstep. Criticism and condemnation of the brethren are counted as criticism and condemnation of Christ.—Letter 48, 1894. {MR311 38.2}

Isten sokkal nagyobb bűnt tulajdonít azoknak, akik ostoba módon felfedik testvéreik hibáit, mint annak a személynek, aki a hibás lépést elkövette. A testvérek kritizálását és kárhoztatását Krisztus iránti kritikaként és az Ő kárhoztatásaként tartják nyilván. – 48 sz levél, 1894 {MR311 38.2}