Patience Under Condemnation

A türelem gyakorlása, amikor kárhoztatnak

To every man God has given a work to do. This is a solemn thought. Some will be regarded with suspicion by men who cannot discern spiritual things. Criticism will be freely given. But shall this stir up the passion of the human heart? or will the voice of God's workman be heard in song— {MR311 32.3}

Isten minden emberre bízott elvégzendő munkát. Ez egy ünnepélyes gondolat. Egyesekre gyanakvással tekintenek olyan emberek, akik nem értik a lelki dolgokat. Bőven kapnak majd kritikát. De szükségszerű, hogy ez felkavarja a szív indulatait? Vagy Isten munkásának hangját dalban halljuk majd? – {MR311 32.3}   

“Rock of ages, cleft for me;
Let me hide myself in thee.” {MR311 32.4}

„Korszakok kősziklája, menedék vagy nekem” ... Hadd rejtőzzem el benned.”[4] {MR311 32.4}   

The work of the very best of God's laborers will often be commented upon by men who have not a genuine experience in what it means to hide in Christ. Condemnation will be passed upon those who may be trying to do their work faithfully. Then is the time for God's workers to show their gentleness, to hide in the cleft of the Rock. God's voice says to them, “Be still and know that I am God.”—Letter 66, 1898. {MR311 32.5}

Isten legjobb munkásainak cselekedeteire gyakran olyan emberek tesznek megjegyzéseket, akiknek nincsenek hiteles tapasztalataik arról, hogy mit jelent Krisztusban elrejtőzni. Kárhoztatás lesz azok osztályrésze, akik esetleg megpróbálják hűségesen végezni munkájukat. Ilyenkor itt az ideje, hogy Isten munkásai kedvességet mutassanak, hogy elrejtőzzenek a Kőszikla hasadékában. Isten hangja így szól hozzájuk: „Csendesedjetek el és ismerjétek el, hogy én vagyok Isten!” (Zsolt 46:11). – 66 , 1898 {MR311 32.5}