Union With Brethren Who Try Us

Egységben olyan testvérekkel, akik próbára tesznek bennünket

All who believe the great truths for this time, if sanctified through the truth, will wear the yoke of Christ. They will lift the burdens of responsibility. A spirit to act independently and alone must not be cherished. If they do this, in the place of the Lord's people being in perfect harmony, of one mind, one purpose, and consecrated to one great object, they will waste their capabilities, and their efforts will be fruitless. {MR311 25.2}

Mindazok, akik hisznek a korunknak szóló nagy igazságban, magukra fogják venni Krisztus igáját, ha megszentelte őket az igazság. Magukra fogják venni a felelősség terheit. Nem szabad táplálni a független és önálló cselekvés szellemét. Ha így tesznek, akkor ahelyett, hogy az Úr népe tökéletes összhangban lenne, egy értelemben, egy szándékkal és egy nagy célra odaszentelődve, el fogják vesztegetni a képességeiket, az erőfeszítéseik pedig hiábavalónak bizonyulnak majd. {MR311 25.2}   

Some may say that they love the Lord, but that they cannot love their brother as they should. The brother may have ways that are very trying; he may do things that are unwise; but if his brethren who have had longer experience and a more even, well-balanced judgment shall refuse to connect with the one who grieves and tries their souls, they reveal that they are not followers of Christ. They reveal that they do not follow the example of Him who clothed His divinity with humanity, that by laying aside His glory and His kingly honor, He might reach humanity.—Manuscript 56, 1898. {MR311 25.3}

Egyesek állíthatják, hogy szeretik az Urat, azonban nem képesek úgy szeretni testvéreiket, ahogyan kellene. Lehet, hogy a testvérük olyan dolgai vannak, ami nagyon próbára tesz, lehet, hogy botor dolgokat tesz, ha azonban a testvérei, akik nagyobb tapasztalattal és kiegyensúlyozottabb értékítélettel rendelkeznek, nem hajlandóak kapcsolatba lépni azzal, aki megszomorítja és próbára teszi a lelküket, akkor ezzel elárulják, hogy nem Krisztus követői. Elárulják, hogy nem követik annak a példáját, aki istenségét emberi mivoltába öltöztette azért, hogy dicsőségét és királyi tisztességét félretéve elérhesse az emberiséget. – 56-os kézirat, 1898. {MR311 25.3}