Self Restraint Necessary

Önuralomra van szükség

An army could do nothing successfully if its different parts did not work in concert. Should each soldier act without reference to the others, the army would soon become disorganized. Instead of gathering strength for concentrated action, it would be wasted in desultory, meaningless efforts. A limited number united under one head, all obeying orders, will accomplish more than ten times the number if they are drawing apart, disconnected, and expending their strength on many things at the same time. Whatever good qualities a man may have, he cannot be a good soldier if he acts independent of brotherly counsel. Occasionally good may be done, but often the result is of little value, and frequently the end shows more mischief than good. They make a show of doing something, attract attention, and flash out brightly, then they are gone. All must pull in one direction in order to render efficient service to the cause.... {MR311 24.3}

Egy hadsereg semmilyen eredményt sem tudna elérni, ha a különböző egységei nem működnének összhangban egymással. Ha minden egyes katona a többiekre való tekintet nélkül cselekedne, akkor a sereg hamarosan felbomlana. Ahelyett, hogy összehangolt hadműveletre gyűjtenének erőt, ötletszerű, értelmetlen erőfeszítésekre pazarolnák azt. Korlátozott számú katona egyetlen vezető irányítása alatt, akik mindannyian engedelmeskednek a parancsoknak, többet fog elvégezni, mint tízszer annyi, ha ez utóbbiak széthúznak, nem kapcsolódnak egymáshoz és az erejüket sok dologra fordítják egyidejűleg. Bármilyen jó tulajdonságokkal rendelkezzen is egy ember, nem lehet jó katona, ha a testvéri tanácstól függetlenül jár el. Alkalmanként tehet jót, de az eredmény gyakran keveset ér, a végén pedig sokszor több a kár, mint a haszon. Azt a látszatot keltik, hogy csinálnak valamit, magukra vonják a figyelmet, és fényesen felvillannak, majd eltűnnek. Mindenkinek egy irányba kell húznia annak érdekében, hogy hatékony szolgálatot végezzünk az ügy számára... {MR311 24.3}   

God requires of his soldiers concerted action; and in order to have this in the church, self-restraint is essential. They must learn to forego their own wishes and preferences for the good of others.—Letter 11b, 1886. {MR311 25.1}

Isten összehangolt cselekvést vár el a katonáitól, és annak érdekében, hogy az egyházban ez megvalósuljon, elengedhetetlen az önuralom gyakorlása. Meg kell tanulniuk lemondani a saját kívánságaikról mások java érdekében.– 11b levél, 1886. {MR311 25.1}