In Union There Is Strength

Egységben az erő

The greatest work is before us. The peril which threatens our usefulness, and which will prove our ruin if not seen and overcome, is selfishness, placing a higher estimate upon our plans, our opinions, and our labors, and moving, independently of our brethren. “Counsel together,” have been the words repeated by the angels again and again. {MR311 23.2}

A legnagyszerűbb, legnagyobb munka áll előttünk. A hasznavehetőségünket fenyegető veszély, amely – ha nem ismerjük fel és nem győzzük le – a romlásunknak fog bizonyulni, az önzés, amikor terveinket, véleményünket és munkánkat többre értékeljük, és testvéreinktől függetlenül teszünk lépéseket. „Közösen tanácskozzatok” – hangzottak az angyal szavai újra meg újra. {MR311 23.2}   

Satan may move through one man's mind to warp things out of their proper channel. He may succeed with two who view things in a similar light, but with several minds enlisted there is greater safety against his wiles. Every plan will be more liable to be viewed from all sides, every advance will be more carefully studied, so that no enterprise will be so likely to be entered upon which will bring confusion and perplexity and defeat to the work in which we are engaged. In union there is strength; in division there is weakness and defeat.—Manuscript 3, 1880. {MR311 23.3}

Sátán egy ember értelmén keresztül munkálkodva kitérítheti a dolgokat a helyes kerékvágásból. Sikerrel járhat két ember esetén, akik hasonló megvilágításban látnak dolgokat, de ha többen gondolkoznak együtt, akkor nagyobb biztonságban vagyuk a fortélyaival szemben. Minden tervet meg kell vizsgálni felelősebben valamennyi oldalról, minden lépést gondosabban kell tanulmányozni, hogy lehetőleg semmire ne vállalkozzunk, ami zűrzavarhoz, tanácstalansághoz és kudarchoz vezet a munkában, amelyre elköteleztük magunkat. Az egységben erő van, a megosztottságban pedig gyengeség és vereség. – Kéziratok 3, 1880. {MR311 23.3}