A Needful Discipline

A szükséges fegyelem

Those who find it difficult to associate in harmony with the Lord's workers in this world, and who are anxious to remain apart by themselves, will have to pass through an entire change of character, else they will never see the kingdom of God. We are not all formed in the same mold of character; therefore association is a needful discipline, in order that we may learn to love God with all the affections and with every power of the mind. The whole being is to be transformed after the similitude of the heavenly Father, and of His Son Jesus. Those who are thus transformed, will have the faith that works by love and purifies the soul. This barricades the soul from every assault of the enemy.—Letter 32, 1906. {MR311 23.1}

Akik nehéznek találják, hogy az Úr munkásaival összhangban összekapcsolódjanak ezen a világon, és akik azon igyekeznek, hogy elkülönülve maguk maradjanak, azoknak teljes változáson kell majd átmenniük a jellemükben, máskülönben sohasem fogják meglátni Isten országát. Nem mindannyian formáltattunk a jellemnek ugyanarra a mintájára, ezért a társulás szükséges fegyelmező eszköz annak érdekében, hogy megtanuljuk Istent teljes ragaszkodásunkkal és elménk minden képességével szeretni. Egész lényünknek át kell formálódnia a mennyei Atya és Fia, Jézus hasonlatosságára. Azoknak, akik ekként átalakultak, olyan hitük lesz, amely szeretet által munkálkodik és megtisztítja a lelket. Ez megvédi a lelket az ellenség minden támadásától. – 32 sz. levél, 1906. {MR311 23.1}