Exact Methods Not To Be Prescribed

Ne írjatok elő pontos módszereket

We fully believe in church organization, but this is not to prescribe the exact way in which we shall work; for all minds are not to be reached by the same methods. Nothing is to be allowed to keep the servant of God from his fellow-men. The individual believer is to labor for the individual sinner. Each person has his one lamp to keep burning, and if the heavenly oil is emptied into these lamps through the golden pipes, if the vessels are emptied of self and prepared to receive the holy oil, its light will be thrown on the sinner's path to some purpose. More light will shine on the pathway of the wanderer through one lamp than through a whole procession of torchlights got up for a show.—Letter 54, 1899. {MR311 19.2}

Teljes mértékben hiszünk az egyházszervezetben, ez azonban nem jelenti azt, hogy elő kellene írni a munkavégzés pontos módját, mivel nem lehet minden ember értelmét elérni ugyanazokkal a módszerekkel. Nem szabad megengedni, hogy bármi is visszatartsa Isten szolgáját a felebarátaitól. Az egyes hívő embereknek kell dolgozniuk az egyes bűnösökért. Minden egyes embernek megvan a maga lámpása, amelyben őriznie kell a lángot, és ha ezekbe a lámpásokba mennyei olajat töltünk az aranycsöveken keresztül, ha az edények megüresíttettek az éntől és felkészültek a szent olaj befogadására, akkor a fényük majd a bűnösök ösvényére vetül valamilyen célból. Nagyobb világosság fog a vándor ösvényre sugározni egyetlen lámpásból, mint egy egész fáklyás felvonulásból, ami csak parádé céljára szolgál. – 54 sz. levél, 1899. {MR311 19.2}