× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 5—A Visit to College City

Ötödik fejezet – Látogatás College City-be

A few weeks since, I visited College City (California), to speak, by invitation, upon the subject of temperance. The church was tendered for the occasion, and there was a good attendance. The people of this place have already taken a praiseworthy stand upon temperance principles. In fact, it was upon this condition that a college was established here. The land upon which the college building stands, with a large tract surrounding it, was donated to the Christian Church for educational purposes, with the stipulation that no saloon should ever be opened within three miles of the college. This agreement seems to have been faithfully kept. We would feel that the youth were much safer in attending school in such a town than where there are saloons open day and night on every street corner. {FE 62.1}

Pár hete történt, hogy felkérésre meglátogattam egy diákvárost, hogy a mértékletesség témájáról beszéljek. A gyülekezeti épületet kínálták fel az alkalom megtartására és igen sokan jöttek el. E hely lakói már dicséretes álláspontot tettek magukévá a mértékletességi alapelveket illetően. Tulajdonképpen e körülmény tette lehetővé, hogy egy főiskolát alapítottunk itt. Oktatási célra kapta adományként a Keresztény Egyház azt a telket, a jókora területtel, amelyen az iskola épülete áll, azzal a kikötéssel, hogy a főiskola három mérföldes körzetén belül soha nem fognak kocsmát nyitni. Úgy tűnik, hogy ezt a megállapodást hűségesen tartják. Véleményünk az, hogy az ifjúság sokkal nagyobb biztonsággal járhat iskolába ilyen városban, mint olyanban, ahol minden utcasarkon éjjel és nappal kocsmák vannak nyitva. {FE 62.1}   

The rules of this college strictly guard the association of young men and young women during the school term. It is only when these rules are temporarily suspended, as is sometimes the case, that gentlemen are permitted to accompany ladies to and from public gatherings. Our own College at Battle Creek has similar regulations, though not so stringent. Such rules are indispensable to guard the youth from the danger of premature courtship and unwise marriage. Young people are sent to school by their parents to obtain an education, not to flirt with the opposite sex. The good of society, as well as the highest interest of the students, demands that they shall not attempt to select a life partner while their own character is yet undeveloped, their judgment immature, and while they are at the same time deprived of parental care and guidance. {FE 62.2}

E főiskola szabályai a szorgalmi időszakban szigorúan őrzik az ifjú férfiak és nők társas érintkezését. Csak akkor engedik a fiatalurakat, hogy lányokat kísérjenek nyilvános összejövetelekre és onnan haza, amikor ideiglenesen felfüggesztik ezeket a szabályokat, ami olykor előfordul. Battle Creek-ben, a mi főiskolánkon, hasonló szabályok vannak, jóllehet, nem ilyen szigorúak. Nélkülözhetetlenek az ilyen szabályok, hogy őrizzék az ifjúságot az idő előtti udvarlás és a megfontolatlan házasság veszélyétől. A fiatalokat a szüleik nem azért küldik iskolába, hogy a másik nemű fiatallal flörtöljön, hanem nevelést, műveltséget szerezzen. A társadalom java, valamint a diákok legjobb érdeke azt kívánja, hogy amíg kialakulatlan jellemük, ítéletük éretlen és ugyanakkor a szülői gondoskodást és vezetést nélkülözik, ne próbáljanak élettársat választani. {FE 62.2}   

It is because the home training is defective that the youth are so unwilling to submit to proper authority. I am a mother; I know whereof I speak, when I say that youth and children are not only safer but happier under wholesome restraint than when following their own inclination. Parents, your sons and daughters are not properly guarded. They should never be permitted to go and come when they please, without your knowledge and consent. The unbounded freedom granted to children at this age has proved the ruin of thousands. How many are allowed to be in the streets at night, and parents are content to be ignorant of the associates of their children. Too often, companions are chosen whose influence tends only to demoralize. {FE 62.3}

Mivel otthoni neveltetésük hiányos, ezért vonakodnak alávetni magukat a megfelelő tekintélynek. Mivel anya vagyok, tudom miről beszélek, amikor azt állítom, hogy az ifjúság és a gyermekek nemcsak, hogy nagyobb biztonságban vannak, hanem boldogabbak is egészséges korlátok között, mint amikor saját hajlamaikat követik. Szülők! Nem őrzitek megfelelően fiaitokat és leányaitokat. Nem jó megengedni nekik, hogy tudomásotok és beleegyezésetek nélkül, tetszésük szerint járjanak-keljenek. Az ő életkorukban adott korlátlan szabadság sok ezernyi gyermek romlását okozta. Milyen soknak megengedik, hogy az utcán legyen éjjel és a szülők belenyugszanak abba, hogy semmit sem tudnak gyermekeik társaságáról. Túl gyakran fordul elő, hogy olyan társakat választanak, akiknek befolyása nagyon is rosszra viszi őket. {FE 62.3}   

Under the cover of darkness, boys collect in groups to learn their first lessons in card-playing, gambling, smoking, and wine or beer sipping. The sons of religious parents venture into the saloons for an oyster supper, or some similar indulgence, and thus place themselves in the way of temptation. The very atmosphere of these resorts is redolent with blasphemy and pollution. No one can long remain in it without becoming corrupted. It is by such associations that promising youth are becoming inebriates and criminals. The very beginnings of the evil should be guarded against. Parents, unless you know that their surroundings are unexceptionable, do not permit your children to go into the streets after nightfall to engage in out-door sports, or to meet other boys for amusement. If this rule be rigidly enforced, obedience to it will become habitual, and the desire to transgress will soon cease. {FE 63.1}

A sötétség leple alatt csapatokban jönnek össze fiúk, hogy elsajátítsák a kártya-partik, szerencsejátékok, dohányzás, bor és sörivás első leckéit. Vallásos szülők gyermekei bemerészkednek kocsmákba vacsorázni, vagy hasonló élvezetbe merülnek és így a kísértés útjára tévednek. Az ilyen szórakozóhelyeknek már a légköre is istentelenséget és romlottságot áraszt. Senki nem maradhat ilyen helyen sokáig anélkül, hogy ne válna romlottá. Ilyen társaságok tehetnek arról, hogy ígéretes ifjak elzüllenek és bűnözőkké válnak. A gonosz dolgoknak már a csírájától is óvakodni kell. Szülők! Hacsak nem tudjátok biztosan, hogy a gyermekek környezete garantáltan veszélytelen, naplemente után ne engedjétek őket az utcákra, hogy ott szórakozás céljából sportoljanak vagy más fiúkkal találkozzanak. Ha ezt a szabályt szigorúan betartatjátok, akkor a gyermek szokásává válik az ennek való engedelmesség és rövidesen nem akarják már ezt megsérteni. {FE 63.1}   

Those who are seeking to shield the youth from temptation and to prepare them for a life of usefulness, are engaged in a good work. We are glad to see in any institution of learning a recognition of the importance of proper restraint and discipline for the young. May the efforts of all such instructors be crowned with success.—The Signs of the Times, March 2, 1882. {FE 63.2}

Hasznos munkát mondhatnak magukénak azok, akik azon dolgoznak, hogy a fiatalokat megóvják a kísértésektől és hasznos életre készítsék őket. Örömmel látjuk, ha bármely tanulmányi intézetben elismerik, milyen fontos az ifjúságot megfelelően korlátok közé szorítani és fegyelmezni. Adja Isten, hogy az összes, ezen dolgozó tanító és nevelő sikeresen végezze ezt a feladatot. -- Signs of the Times, 1882 március 2 {FE 63.2}