× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 62—Sowing Beside All Waters

Hatvankettedik fejezet – Vetés minden vízpart mellett

By invitation I attended the meeting held at Healdsburg in connection with the closing of the school year, May 29, 1903. I was glad to learn that teachers and students had united in dispensing with the wearisome and profitless exercises that usually attend the closing of a school, and that the energies of all, to the very close, were devoted to profitable study. {FE 487.1}

1903 május 29-én, meghívásra meglátogattam Healdsburgot, ahol tanévzárást tartottak. Örömmel tudtam meg, hogy tanárok és diákok megállapodtak abban, hogy az ilyen szokásos iskolazárást kísérő fárasztó és haszontalan dolgokat mellőzik és a tanév legvégéig, mindenki hasznos tanulásra fordította energiáját. {FE 487.1}   

On Friday morning the certificates were quietly handed to those who were entitled to them, and then students and teachers united in an experience meeting, in which many recounted the blessings that they had freely received from God during the year. {FE 487.2}

Péntek reggel osztották ki csendesen a jogosultaknak a bizonyítványokat. Ekkor jöttek össze tanárok és diákok egy tapasztalatcsere találkozóra, amelyen sokan beszéltek a tanév során, Istentől kapott bőséges áldásokról. {FE 487.2}   

On Sabbath morning I spoke to a large audience in the commodious meetinghouse of the Healdsburg church. The students and teachers were seated in front, and I was blessed in presenting to them their responsibility as laborers together with God. The Saviour calls upon our teachers and students to render efficient service as fishers of men. {FE 487.3}

A nyugalomnap reggelén a healdsburgi gyülekezet tágas nagytermében a hallgatósághoz szóltam. A tanárok és diákok elöl ültek és Isten áldása volt rajtam, amikor eléjük tártam, hogy Isten munkásaiként milyen felelősségük van. Az Üdvözítő felszólítja a tanárokat és diákokat, hogy eredményes ember-halászként végezzék szolgálatukat. {FE 487.3}   

In the evening a large audience assembled in the church to listen to a musical program rendered by Brother Beardslee and his pupils. Good singing is an important part of the worship of God. I am glad that Brother Beardslee is training the students, so that they can be singing evangelists. {FE 487.4}

Este nagy közönség gyűlt össze a gyülekezetben Beardslee testvér és tanítványai zenei szolgálatának meghallgatására. A szép éneklés istentiszteletünk fontos része. Örülök, hogy Beardslee testvér arra tanítja diákokat, hogy énekelni tudó evangelizátorok legyenek. {FE 487.4}   

I was much pleased with what I saw of the school. During the past year it has made marked progress. Both teachers and students are reaching higher and still higher in the spiritual life. During the past year there have been remarkable conversions. Lost sheep have been found and brought back to the fold.—The Review and Herald, July 14, 1903. {FE 487.5}

Amit láttam az iskolában, nagy elégedettséggel töltött el. Az elmúlt év során jelentős fejlődés történt. Diákok és tanárok egyaránt a lelki életükben magasabb és egyre magasabb célokat tűznek ki. Az elmúlt év során jelentős megtérések voltak. Elveszett bárányokat találtak meg és hoztak vissza a nyájhoz. -- Review and Herald, 1903 július 14 {FE 487.5}