× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 13

13. fejezet

5 (2 Corinthians 2:11). Satan's Little Wedges—Those who have no time to give attention to their own souls, to examine themselves daily whether they be in the love of God, and place themselves in the channel of light, will have time to give to the suggestions of Satan, and the working out of his plans. {6BC 1107.7}

5. (2:11) Az ördög ékei - Akiknek nincs ideje törődni lelki életükkel, hogy naponta megvizsgálják magukat, hogy Isten szeretetében vannak-e s hogy a világosságba helyezkedjenek azoknak lesz idejük a Sátán sugallataira hallgatni, az ő vádló terveit valósítani meg. {6BC 1107.7}   

Satan will insinuate himself by little wedges, that widen as they make a place for themselves. The specious devices of Satan will be brought into the special work of God at this time (Manuscript 16, 1890). {6BC 1107.8}

A Sátán apró ékek segítségével hízelgi be magát, melyek kiszélesednek, amint helyet szorítanak maguknak. Megtévesztő mesterkedéseit be fogják hozni Isten mai művébe. (1890, 16. kézirat) {6BC 1107.8}   

***** {6BC 1107}

***** {6BC 1107}