× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 7

7. fejezet

22. See EGW comment on Exodus 2:11. {6BC 1056.10}

22. Lásd: 2Mózes 2:11 kiegészítő megjegyzéseit. {6BC 1056.10}