× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 6

6. fejezet

19, 20. God Claims the Heart's Throne—God has bought us, and He claims a throne in each heart. Our minds and bodies must be subordinated to Him, and the natural habits and appetites must be made subservient to the higher wants of the soul. But we can place no dependence upon ourselves in this work. We cannot with safety follow our own guidance. The Holy Spirit must renew and sanctify us. In God's service there must be no halfway work. (SpT, Series A, No. 7, p. 39). {6BC 1088.5}

19, 20. Isten tart igényt a szív trónjára - Isten megvásárolt bennünket s minden szívben királyi székre tart igényt. Gondolkodásunkat, testünket neki kell alávetnünk, s bűnös szokásainkat és étvágyainkat a lélek magasabb igényeinek rendelnünk alá. Ebben nem támaszkodhatunk magunkra. Nem követhetjük biztonságosan elgondolásainkat. A Szentléleknek kell megújítani, megszentelnie bennünket. Isten szolgálatában nem szabad félmunkát végeznünk. (Rendkívüli bizonyságtételek A sorozat 7 .szám 30 oldal) {6BC 1088.5}   

20. See EGW comment on Exodus 16; 3; 2 Peter 1:10. {6BC 1088.6}

20. Lásd: 2Mózes 16:3; 2Péter 1:10 megjegyzéseit. {6BC 1088.6}