× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 2

2. fejezet

4 (Acts 5:31). Repentance the First Fruits of the Spirit's Working—Repentance for sin is the first fruits of the working of the Holy Spirit in the life. It is the only process by which infinite purity reflects the image of Christ in His redeemed subjects. In Christ all fullness dwells. Science that is not in harmony with Him is of no value. He teaches us to count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus our Lord. This knowledge is the highest science that any man can reach (Manuscript 28, 1905). {6BC 1068.6}

4. (Cselekedetek 5:31) Bűnbánat a Lélek első gyümölcse - A bűnbánat a Szemlélek munkálkodásának legelső gyümölcse. Az egyeden folyamat, mellyel a mennyei tisztaság Krisztus képmását tükrözi vissza megváltott alattvalóiban. Krisztusban lakozik az egész teljesség. A vele összhangban nem álló tudás értéktelen. Az igaz tudás viszont arra tanít, hogy mindent veszteségnek tekintsünk Urunk Jézus Krisztus ismeretének gazdagságáért. Ez az ismeret a legmagasabb műveltség melyre eljuthatunk. (1905, 28. kézirat) {6BC 1068.6}   

(John 14:26.) The Spirit Presents Truths of the Old and New Testaments—In bringing men to repentance, it is not the office work of the Holy Spirit to reveal new truths, but to present to the mind and urge upon the conscience the precious lessons which Christ has given in the Old and New Testaments (Manuscript 32, 1900). {6BC 1068.7}

(János 14:26.) Igazságok az Ó és Újszövetségből -A bűnbánatra való késztetéskor a Szentléleknek nem új igazságok kinyilatkoztatása a föladata, hanem azokat a Krisztus által és az Ó és Újszövetségben közölt értékes tanításokat tárni az ember elé és ébreszteni ezzel a lelkiismeretét. (1900, 32. kézirat) {6BC 1068.7}   

6. See EGW comment on Galatians 6:7, 8. {6BC 1069.1}

6. Lásd Galata 6:7, 8. kiegészítő megjegyzését. {6BC 1069.1}   

24-29. See EGW comment on Acts 15:1, 5. {6BC 1069.2}

24-29. Lásd Cselekedetek 15:1,5 fejtegetését. {6BC 1069.2}