× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 26

26. fejezet

9. See EGW comment on Acts 9:1-4. {6BC 1066.7}

9. Lásd 9:1-4 értelmezését. {6BC 1066.7}   

9-16. See EGW comment on Acts 22:5-16. {6BC 1066.8}

9-16. Lásd 22:5-16 hozzászólását. {6BC 1066.8}   

11. See EGW comment on Acts 9:1, 2. {6BC 1066.9}

11. Lásd 9:1,2 fejtegetését. {6BC 1066.9}   

26-28. What Were Agrippa's Thoughts?—Did the mind of Agrippa at these words revert to the past history of his family, and their fruitless efforts against Him whom Paul was preaching? Did he think of his great-grandfather Herod, and the massacre of the innocent children of Bethlehem? of his great-uncle Antipas, and the murder of John the Baptist? of his own father, Agrippa I, and the martyrdom of the apostle James? Did he see in the disasters which speedily befell these kings an evidence of the displeasure of God in consequence of their crimes against His servants? Did the pomp and display of that day remind Agrippa of the time when his own father, a monarch more powerful than he, stood in that same city, attired in glittering robes, while the people shouted that he was a god? Had he forgotten how, even before the admiring shouts had died away, vengeance, swift and terrible, had befallen the vainglorious king? Something of all this flitted across Agrippa's memory; but his vanity was flattered by the brilliant scene before him, and pride and self-importance banished all nobler thoughts (Sketches from the Life of Paul, 255, 256). {6BC 1066.10}

26-28. Agrippa gondolatai? - Agrippa gondolatai visszatértek-e családja, múlt történelmére, s az az ellen tett meddő erőfeszítéseikre, akiről Pál prédikált? Gondolt-e dédapjára és a Betlehemi kisdedek vérfürdőjére? Vagy nagybátyjára, Antipásra - keresztelő János meggyilkolására? Vagy apjára, első Agrippára, és Jakab apostol vértanúhalálára? Az előd-királyokat utolérő szerencsétlenségekben fölismerete-e Isten helytelenítését, mikor bűntetteket követtek el szolgái ellen? A pompa és fényűzés eszébe juttatták-e, hogy az apja, nálánál hatalmasabb uralkodó, ebben az udvarban állt csillogó öltözékében, miközben a nép istenkét tekintette őt? Elfelejtetté-e, hogy még mielőtt a rajongó kiáltások elhangzottak volna, gyors és borzalmas bosszúállás érte utol apját, a dicsszomjas királyt? Ezek villantak át Agrippa emlékezetén. Hiúságát mégis legyezgette a ragyogó jelenet. Kevélysége és önhittsége száműzött minden nemes gondolatot. (Pál élete 255) {6BC 1066.10}