× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 21

21. fejezet

20-26 (Galatians 2:11, 12). Paul's Advisers Not Infallible—This concession was not in harmony with his teachings nor with the firm integrity of his character. His advisers were not infallible. Though some of these men wrote under the inspiration of the Spirit of God, yet when not under its direct influence they sometimes erred. It will be remembered that on one occasion Paul withstood Peter to the face because he was acting a double part (Sketches from the Life of Paul, 214). {6BC 1065.4}

20-26. (Galata 2:11,12) Pál tanácsai nem csalhatatlanok - Ez az engedmény nem egyezett meg sem tanításaival, sem jelleme szilárd becsületességeivel. Bár tanácsadói közül néhányan Isten Lelke ihletésére írtak, de mikor nem álltak közvetlen a Lélek hatása alatt, olykor tévedtek. Emlékezni fogunk rá, hogy egy ízben Pál szembeszállt Péterrel Péter kétszínűsége miatt. {6BC 1065.4}   

39 (Acts 22:3, 25-28). Paul's Background—His [Paul's] father was a man of reputation. He was a Cilician, but still a Roman citizen; for Paul declares that he was freeborn. Others obtained this freedom with a great sum, but Paul was freeborn. Paul had been educated by the most learned teachers of the age. He had been taught by Gamaliel. Paul was a rabbi and a statesman. He was a member of the Sanhedrim (Manuscript 95, 1899). {6BC 1065.5}

39 (22:3, 25-28). Pál háttere - Pál apja tekintélyes ember volt Cziliczia tartományából, de mégis római állampolgár. Pál elmondja, hogy szabadnak született. Mások jelentős összegekkel vásárolták meg ezt a szabadságot, Pál viszont beleszületett! A kor legtanúltabb tanítója, Gamáliel tanította öt. Pál tanító is, és mint a főtanács tagja, államférfi is volt. (1899, 95. kézirat) {6BC 1065.5}