× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 16

16. fejezet

13. See EGW comment on Matthew 6:24. {5BC 1121.21}

13. Lásd Máté 6:24. kiegészítő megjegyzéseit. {5BC 1121.21}