× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 1

1. fejezet

9-11. See EGW comment on Matthew 3:13-17. {5BC 1111.1}

9-11. Lásd Máté 3:13-17 értelmezését. {5BC 1111.1}   

10-13. See EGW comment on Matthew 4:1-11. {5BC 1111.2}

10-13.Lásd Máté 4:1-11 hozzászólását. {5BC 1111.2}