× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 10

10. fejezet

1-31. Jehu Religion Unsafe—Men are slow to learn the lesson that the spirit manifested by Jehu will never bind hearts together. It is not safe for us to bind our interests with a Jehu religion; for this will result in bringing sadness of heart upon God's true workers. God has not given to any of His servants the work of punishing those who will not heed His warnings and reproofs. When the Holy Spirit is abiding in the heart, it will lead the human agent to see his own defects of character, to pity the weakness of others, to forgive as he wishes to be forgiven. He will be pitiful, courteous, Christlike (The Review and Herald, April 10, 1900). {2BC 1038.2}

1-31. Jéhu uralkodása veszélyes - Az emberek nehezen tanulják meg a leckét, hogy a Jéhu lelkülete sohasem fogja egybeforrasztani a szíveket. Nem biztonságos számukra, hogy a Jéhu féle vallással kapcsoljuk össze magunkat, mivel az csupán szomorúságot fog hozni Isten igazi munkásainak szívére. Isten egyetlen munkására sem bízta az Úr intései és dorgálásai iránt engedetlenek megbüntetését. Mikor a Szentlélek lakozik a szívben, az jellemhibái fölismerésére fogja vezetni az embert. Arra, hogy szánakozzanak a mások hibáin, és úgy bocsássanak meg, ahogy ők is bocsánatot szeretnének nyerni. Az ilyen emberek irgalmasok, előzékenyek, krisztusiak lesznek. (Advent szemle és szombat hírnök 1900 április 10) {2BC 1038.2}