× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 8

8. fejezet

16, 18. Jezebel's Scheme Unsuccessful—With her seductive arts, Jezebel made Jehoshaphat her friend. She arranged a marriage between her daughter Athaliah and Jehoram, the son of Jehoshaphat. She knew that her daughter, brought up under her guidance and as unscrupulous as herself, would carry out her designs. But did she? No; the sons of the prophets, who had been educated in the schools which Samuel established, were steadfast for truth and righteousness (Manuscript 116, 1899). {2BC 1038.1}

16, 18. Jézabel terve meghiúsul - Csábító mesterkedésével Jézabel megnyerte Josafát barátságát. Atáliát Jeroboámhoz, Jehosofát fiához adta feleségül. Tudta, hogy a lánya, akit az ő irányítása alatt neveltek, s aki ugyanolyan volt, mint ö, meg fogja valósítani tervét. Megvalósította-e? Nem valósította. A próféták fiai, akik a Sámuel alapította iskolákban nevelkedtek, szilárdan ragaszkodtak elméletben az igazsághoz, cselekedeteikben pedig az igaz tettekhez. (1899, 116. kézirat) {2BC 1038.1}