× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 22

22. fejezet

7,8. Prejudices Blind Eyes to Truth—The more closely the Scriptures are studied, the more clearly shall we understand the true character of our thoughts and actions. But thousands put the Bible on one side for the same reason that Ahab hated Micaiah. Because it prophesies evil against the sinner, they claim that they find objections and contradictions in God's Word. While professing to be open to conviction, they allow prejudice to hold sway, and refuse to see the truth which that Word reveals (The Youth's Instructor, June 10, 1897). {2BC 1036.1}

7, 8. Előítélet az ige igazsága ellen - Minél alaposabban kutatjuk az írásokat, annál jobban megértjük gondolataink és tetteink jellegét. Ennek ellenére is ezrek teszik félre a Bibliát ugyanazért, amiért Akháb gyűlölte Mikeást. Mivel gonoszt jövendöl a bűnös ellen, ezért mondvacsinált következetlenségeket és ellentmondásokat találnak Isten szavában. Bár vallják, hogy készek meggyőződni, eltűrik, hogy előítélet uralkodjék rajtuk s nem hajlandók fölismerni az ige által kinyilatkoztatott igazságot. (Ifjúsági nevelő 1897 június 10) {2BC 1036.1}   

***** {2BC 1036}

***** {2BC 1036}