× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 16

16. fejezet

31. Jezebel Versus the Spirit of God—How few realize the power of an unconsecrated woman. I was carried back to the time of Ahab. God would have been with Ahab if he had walked in the counsel of heaven. But Ahab did not do this. He married a woman given to idolatry. Jezebel had more power over the king than God had. She led him into idolatry, and with him the people (Manuscript 29, 1911). {2BC 1033.8}

31. Jézabel Isten Lelkével szemben - Milyen kevesen értik meg egy-egy elvetemült nő hatalmát. Akháb idejébe vitt vissza az Úr. Isten Akhábbal lett volna, ha a menny tanácsában járt volna. Akháb azonban nem ezt cselekedte. Bálványimádó nőt vett feleségül. Jézabel nagyobb hatalmat gyakorolt a király fölött, mint Isten. Őt és a népet is bálványimádásra vezette. (1911, 29 kézirat) {2BC 1033.8}   

The influence of Jezebel over Ahab was greater than the influence of the Spirit of God, however powerful and convincing the evidence from heaven (Manuscript 19, 1906). {2BC 1033.9}

Jézabel Akháb fölötti befolyása hatalmasabb volt, mint Isten Lelkének befolyása, bármilyen erős és meggyőző volt is a mennyei bizonyíték. (1906, 19. kézirat) {2BC 1033.9}