× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 13

13. fejezet

11-19. God Alone Can Countermand His Orders—The man of God had been fearless in delivering his message of rebuke. He had not hesitated to denounce the king's false system of worship. And he had refused Jeroboam's invitation, even though promised a reward. But he allowed himself to be over-persuaded by the one who claimed to have a message from heaven. {2BC 1033.5}

11-19. Csak Isten változtathatja meg utasításait - Isten embere félelmet nem ismerve közölte dorgáló üzenetét. Nem habozott elítélni a király hamis istentiszteleti rendjét. Nem fogadta el meghívását, pedig a király jutalmat ígért neki. Azt azonban hagyta, hogy aki azt állította, hogy üzenete van a mennyből, meggyőzze őt. {2BC 1033.5}   

When the Lord gives a man a command such as He gave this messenger, He Himself must countermand the order. Upon those who turn from the voice of God to listen to counter orders, the threatened evil will come. Because this messenger obeyed false orders, God permitted him to be destroyed (Manuscript 1, 1912). {2BC 1033.6}

Ha az Úr parancsot ad valakinek, csakis ő változtathatja meg parancsát. Akik elfordulnak Isten hangjától, hogy ellenrendelkezésekre hallgassanak, azokat a fenyegető rossz utol fogja érni. Mivel a hírnök hamis parancsoknak engedelmeskedett, Isten megengedte pusztulását. (1912, 1. kézirat) {2BC 1033.6}