× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 27

27. fejezet

1. A Failure in David's Faith—David's faith in God had been strong, but it had failed him when he placed himself under the protection of the Philistines. He had taken this step without seeking the counsel of the Lord; but when he had sought and obtained the favor of the Philistines, it was poor policy to repay their kindness by deception. In the favor they had shown him they had been actuated by selfishness. They had reason to remember the son of Jesse, for his valor had cost them their champion, Goliath, and had turned the tide of the battle against them. The Philistines were glad of an opportunity to separate David's forces from the army under Saul. They hoped that David would avenge his wrongs by joining them in battle against Saul and Israel (The Signs of the Times, November 16, 1888). {2BC 1022.3}

28. Dávidot cserben hagyja a hite - Dávidnak erős volt a hite. most viszont, hogy a filiszteusok védelme alá helyezte magát, hite cserben hagyta őt. Ezt a lépést az Úr tanácsának kikérése nélkül tette; mégis, mikor a filiszteusok kedvezését kereste, gyönge viselkedés volt csalással viszonozni segítőkészségüket A filiszteusokat önzés késztette szívességre. Nem feledték Jesse fiát, hiszen vitézsége bajnokuk, Góliát életébe került és ellenük fordította a harc kimenetelét. Most örültek, hogy Dávid seregét elkülöníthetik Saul hadaitól. Remélték, hogy Dávid bosszút áll sérelmeiért - csatlakozik hozzájuk Saul és Izrael elleni csatájukban. (Idők jelei 1888 november 16) . {2BC 1022.3}   

Failure to Pray Leads to Mistakes—This demonstrates the fact that great and good men, men with whom God has worked, will make grievous mistakes when they cease to watch and pray, and to fully trust in God. {2BC 1022.4}

Imamulasztás hibákhoz vezet - Ez az eset szemlélteti, hogy nagy és istenfélő emberek, akikkel Isten előbb együtt dolgozott, súlyos hibákat követnek el, ha nem őrködnek és imádkoznak, s nem teljesen Istenben bíznak. {2BC 1022.4}   

There is a precious experience, an experience more precious than fine gold, to be gained by everyone who will walk by faith. He who will walk in the way of unwavering trust in God will have a connection with heaven. The child of God is to do his work, looking to God alone for strength and guidance. He must toil on without despondency and full of hope, even though he is placed in most trying and aggravating circumstances. {2BC 1022.5}

Aki hitben jár, aranynál értékesebb tapasztalatot nyerhet. Aki az Istenbe vetett tántoríthatatlan bizalom útján halad, a mennyel áll kapcsolatban. Isten gyermekének úgy kell végeznie dolgát, hogy egyedül Istentől várja erejét és irányítását. Csüggedés nélkül kell fáradoznia, telve reménnyel, mégha a legpróbáratevőbb, legbosszantóbb körülmények közé is helyezi őt a sors. {2BC 1022.5}   

David's experiences are recorded for the instruction of the people of God in these last days. In his warfare against Satan, this servant of God had received light and direction from heaven, but, because the conflict was long continued, and because the question of his receiving the throne was unsettled, he became weary and discouraged (The Signs of the Times, November 9, 1888). {2BC 1022.6}

Dávid tapasztalatát Isten mai népének okulására jegyezték le. A Sátán elleni küzdelemben Isten szolgája a mennyből nyert világosságot és irányítást, de a hosszas küzdelemben, s a trón-kérdés rendezetlensége miatt megfáradt és elcsüggedt. (Idők jelei 1888 november 9) {2BC 1022.6}