× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Chapter 8

8. fejezet

1-3. A Prudent Answer Appeases Anger—Gideon's modest and prudent answer appeased the anger of the men of Ephraim, and they returned in peace to their homes. How much of the trouble that exists in the world today, springs from the same evil traits that actuated the men of Ephraim, and how many evils might be avoided if all who are unjustly accused or censured would manifest the meek, self-forgetful spirit of Gideon (The Signs of the Times, July 21, 1881). {2BC 1004.3}

1-3. A szelíd felelet lecsendesíti a haragot - Gedeon szelíd és megfontolt felelete lecsendesítette Efraim törzsének haragját, úgyhogy békén tértek vissza otthonaikba. Ma a világon levő bajnak jelentős része azokból a gonosz vonásokból fakad, melyek Efraim férfiait indították. Mennyi rosszat el lehetne kerülni, ha minden igaztalanul megvádolt vagy gáncsolt ember Gedeon szelíd, magáról megfeledkező szellemét tanúsítaná. (Advent szemle és szombat hírnök 1881 július 21) {2BC 1004.3}   

24-27. Satan Prompts Gideon to Lead Israel Astray—Satan is never idle. He is filled with hatred against God, and is constantly enticing men into a wrong course of action. After the armies of the Lord have gained a signal victory, the great adversary is especially busy. He comes disguised as an angel of light, and as such he endeavors to overthrow the work of God. Thus thoughts and plans were suggested to the mind of Gideon, by which Israel were led astray (The Signs of the Times, July 28, 1881). {2BC 1004.4}

24-27. A Sátán készteti Gedeont, hogy rossz útra vezesse - Az ördög sosem alszik. Gyűlöli Istent s folyvást a lettek helytelen ösvényére csalogat. Az Úr seregeinek jelentős győzelme után a hatalmas ellenfél különös erővel mesterkedett. Világosság angyalának öltözve törekedett lerombolni Isten munkáját. Olyan gondolatokat sugallt Gedeonnak, melyek rossz útra térítették Izraelt. (Advent szemle és szombat hírnök 1881 július 28) {2BC 1004.4}   

Leaders May Lead Astray—Those who are placed in the highest positions may lead astray, especially if they feel that there is no danger. The wisest err; the strongest grow weary. Excess of caution is often attended with as great danger as excess of confidence. To go forward without stumbling, we must have the assurance that a hand all-powerful will hold us up, and an infinite pity be exercised toward us if we fall. God alone can at all times hear our cry for help. {2BC 1004.5}

A vezetők félrevezethetnek - Akik a legmagasabb helyen állnak, rossz útra vezethetnek. Különösen, ha úgy érzik, nem fenyeget veszély A legbölcsebb is eltéved; a legerősebb is elfárad. A túlzott óvatosság ugyanolyan veszedelmes lehet, mint a túlzott önbizalom. A botlás nélküli előrehaladáshoz bizonyosnak kell lennünk, hogy mindenható kéz fog fönntartani minket, s hogy az Úr végtelen szánalmat tanúsít irántunk, ha elesünk. Egyedül Isten tudja meghallani minden időben segélykiáltásunkat. {2BC 1004.5}   

It is a solemn thought that the removal of one safeguard from the conscience, the failure to fulfill one good resolution, the formation of one wrong habit, may result not only in our own ruin, but in the ruin of those who have put confidence in us. Our only safety is to follow where the steps of the Master lead the way, to trust for protection implicitly to Him who says, “Follow me.” Our constant prayer should be. “Hold up my goings in thy path, O Lord, that my footsteps slip not” (The Signs of the Times, July 28, 1881). {2BC 1004.6}

Komoly gondolat, hogy. ha akár egyetlen őrt is eltávolítunk a lelkiismeret mellől', ha egyetlen nemes elhatározást nem valósítunk meg. egyetlen rossz szokás formálásának nem csupán a magunk romlása lehet a következménye, hanem a bennünk bízóké is. Egyedüli biztonságunk, ha arra haladunk, amerre a Mester lábnyoma vezet, ha abban bízunk fönntartás nélkül, aki így szól: kövess engem. Legyen állandó imánk: Őrizd meg lépésemet a te ösvényeden, ó Uram, hogy meg ne csússzon a lábam. (Idők jelei 1881 július 28) {2BC 1004.6}