Pray in the Morning, January 11

Január 11. - IMÁDKOZZ REGGELENTE!

Prayer in My Life {ML 15}

Ima az életemben {ML 15}   

My voice shalt thou hear in the morning, O Lord; in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up. Psalm 5:3 {ML 15.1}

„Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok.” (5. zsoltár, 4) {ML 15.1}   

The very first outbreathing of the soul in the morning should be for the presence of Jesus. “Without Me,” He says, “ye can do nothing.” It is Jesus that we need; His light, His life, His spirit, must be ours continually. We need Him every hour. And we should pray in the morning that as the sun illuminates the landscape, and fills the world with light, so the Sun of Righteousness may shine into the chambers of mind and heart, and make us all light in the Lord. We cannot do without His presence one moment. The enemy knows when we undertake to do without our Lord, and he is there, ready to fill our minds with his evil suggestions that we may fall from our steadfastness; but it is the desire of the Lord that from moment to moment we should abide in Him, and thus be complete in Him.... {ML 15.2}

Reggel a lélek legelső sóhajtása Jézus jelenlétéért történjék, aki így szól: „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” (János evangéliuma 15,5) Állandóan szükségünk van Jézusra, az Ő világosságára és Lelkére. Szükségünk van rá minden órában, és imádkoznunk kell reggel, hogy amiképpen a nap megvilágítja a tájat, s fénnyel tölti be a világot, úgy világítson be az Igazság napja szívünkbe és elménkbe, s mindnyájunkat a világ világosságává tegyen. Jézus Krisztus jelenléte nélkül ez lehetetlen. Ha Krisztus nélkül vállalkozunk valamire, az ellenség gonosz gondolatokat sugallhat nekünk, s így kiesünk erősségünkből – azonban Isten arra vágyik, hogy pillanatról pillanatra Őbenne lakozzunk, és így beteljesedjünk Szentlelkével. {ML 15.2}   

God designs that every one of us shall be perfect in Him, so that we may represent to the world the perfection of His character. He wants us to be set free from sin, that we may not disappoint Heaven, that we may not grieve our divine Redeemer. He does not desire us to profess Christianity, and yet not avail ourselves of that grace which is able to make us perfect, that we may be found wanting in nothing. {ML 15.3}

Isten célja az, hogy Őbenne mindnyájan tökéletessé legyünk, úgy, hogy bemutathassuk a világnak Urunk jellemének tökéletességét. Azt akarja, hogy megszabaduljunk a bűntől, ne okozzunk csalódást a mennynek, és ne szomorítsuk meg isteni Megváltónkat. Azt kívánja tőlünk, ne csak valljuk a kereszténységet, hogy ne hiába vegyük az Ő kegyelmét – amely képes bennünket tökéletessé tenni. Azt akarja, hogy semmiben ne találtassunk híjával. (Bible Echo, 1892. január 15.) {ML 15.3}   

Prayer and faith will do what no power on earth can accomplish. We are seldom, in all respects, placed in the same position twice. We continually have new scenes and new trials to pass through, where past experience cannot be a sufficient guide. We must have the continual light that comes from God. Christ is ever sending messages to those who listen for His voice. {ML 15.4}

Az ima és a hit elvégzi azt, amire semmiféle földi hatalom nem képes. Ritkán kerülünk minden tekintetben ugyanolyan helyzetbe. Állandóan új élményekben van részünk, s újabb és újabb próbák várnak ránk, amelyekben a múlt tapasztalatai önmagukban nem lehetnek megfelelő vezetőink. Mindig szükségünk van az Istentől származó világosságra. Krisztus minden pillanatban üzenetet küld azoknak, akik hallgatnak szavára. (Ministry of Healing, 509. o.) {ML 15.4}   

***** {ML 15}

***** {ML 15}   

It is a part of God's plan to grant us, in answer to the prayer of faith, that which He would not bestow did we not thus ask. {ML 15.5}

Isten tervének része, hogy a hit imájára válaszul megkaphassuk, amit nem adhatott volna meg nekünk, ha nem kérjük. (A nagy küzdelem, 525. o.) {ML 15.5}