I Live by God's Rules, March 16

Március 16. - ISTEN KÍVÁNALMAI SZERINT ÉLNI

Exercising Self-control {ML 79}

Gyakoroljunk önuralmat! {ML 79}   

Make me to go in the path of thy commandments; for therein do I delight. Incline my heart unto thy testimonies, and not to covetousness. Psalm 119:35, 36 {ML 79.1}

„Vezérelj engem parancsolataid útján, mert gyönyörködöm azokban. Hajtsd szívemet a Te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenségre.” (119. zsoltár 35–36) {ML 79.1}   

Youth is the time to lay up knowledge in those lines that can be put into daily practice throughout the life. Youth is the time to establish good habits, to correct wrong ones, to gain and hold the power of self-control, to accustom oneself to ordering all the acts of life with reference to the will of God and the welfare of one's fellow creatures. Youth is the sowing time that determines the harvest of this life and the life beyond the grave. The habits formed in childhood and youth, the tastes acquired, the self-control gained, are almost certain to determine the future of the man or woman. {ML 79.2}

Fiatalkorban van itt az ideje az ismeretek gyűjtésének, amelyeket át lehet ültetni a mindennapi életbe. Az ifjúkor a jó szokások megalapozásának, a helytelen szokások kiküszöbölésének, az önuralom elnyerésének és megőrzésének ideje – így a fiatalok megszokják, hogy mindent Isten akarata szerint és embertársaik érdekében tegyenek. Az ifjúság a vetés ideje, amely meghatározza a földi élet aratását és az eljövendő életet. A gyermek- és ifjúkorban kialakított szokások, ízlés és önuralom szinte bizonyosan eldöntik a férfiak és nők jövőjét. (Counsel and Practice on Tithe, 294–295. o.) {ML 79.2}   

One selfish thought indulged, one duty neglected, prepares the way for another. What we venture to do once, we are more apt to do again. Habits of sobriety, of self-control, of economy, of close application, of sound, sensible conversation, of patience and true courtesy, are not gained without diligent, close watching over self. It is much easier to become demoralized and depraved than to conquer defects, keeping self in control and cherishing true virtues. Persevering efforts will be required if the Christian graces are ever perfected in our lives. {ML 79.3}

Egy dédelgetett önző gondolat, egy elhanyagolt kötelesség előkészíti az utat egy újabb számára. Amit egyszer megteszünk, azt könnyebben tesszük meg újra. A józanság, önuralom, takarékosság, értelmes beszélgetés, türelem és szívből fakadó udvariasság szokásait nem sajátíthatjuk el az énünk feletti komoly őrködés nélkül. Sokkal könnyebb megfertőződni és erkölcsileg megromlani, mint legyőzni a hibákat, uralni az ént és ápolni a nemes erényeket. Kitartó erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy a keresztényi kegyelmi ajándékok tökéletességre jussanak az életünkben. {ML 79.3}   

Let the habit of self-control be early established. Let the youth be impressed with the thought that they are to be masters, and not slaves. Of the kingdom within them God has made them rulers, and they are to exercise their Heaven-appointed kingship. When such instruction is faithfully given, the results will extend far beyond the youth themselves. Influences will reach out that will save thousands of men and women who are on the very brink of ruin. {ML 79.4}

Az önuralom szokását korán meg kell alapoznunk. Tanítsuk meg a fiataloknak, hogy önállóak legyenek, és ne mások rabszolgái. Teremtőnk a szívükben épített ország uralkodóivá tette őket, ezért meg kell becsülniük az Istentől kapott királyságukat. Ha hűségesen tanítjuk a fiatalokat, ennek eredménye messzire terjed: gyermekeink jó befolyása férfiak és nők ezreit menti meg. (Nevelés, 203–204. o.) {ML 79.4}