Faith, February 20

Február 20. - HIT

The Fruit of the Holy Spirit {ML 55}

A Szentlélek gyümölcse {ML 55}   

The just shall live by his faith. Habakkuk 2:4 {ML 55.1}

„Az igaz ember hitből él.” (Római levél 1,17) {ML 55.1}   

On one occasion, when meditating concerning the future, he [Habakkuk] said, “I will stand upon my watch, and set me upon the tower, and will watch to see what He will say unto me.” Graciously the Lord answered him: “Write the vision, and make it plain upon tables, that he may run that readeth it.... The just shall live by his faith.” {ML 55.2}

Habakuk próféta a jövőről elmélkedve így szólt: „Őrhelyemre állok, megállok a bástyán és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, s mit feleljek az én panaszom dolgában. És felelt nekem az Úr, s ezt mondta: Írd fel a látomást és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. (…) Az igaz pedig a hite által él.” (Habakuk próféta könyve 2,1–4.) {ML 55.2}   

The faith that strengthened Habakkuk and all the holy and the just in those days of deep trial was the same faith that sustains God's people today. In the darkest hours, under circumstances the most forbidding, the Christian believer may keep his soul stayed upon the source of all light and power. Day by day, through faith in God, his hope and courage may be renewed. “The just shall live by his faith.” In the service of God there need be no despondency, no wavering, no fear. The Lord will more than fulfill the highest expectations of those who put their trust in Him. He will give them the wisdom their varied necessities demand.... {ML 55.3}

A hit, amely megerősítette Habakukot, és minden igaz embert erősített a súlyos próbák napjaiban, ugyanaz a hit tartja meg ma is Isten népét. A legsötétebb órákban, a legijesztőbb körülmények között az Istenben bízók a világosság és erő forrásához járulhatnak. Istenbe vetett hitünk által reményünk és bátorságunk napról napra megújulhat. Az igaz a hite által él. Isten szolgálatában senkinek sem kell kétségbeesnie, ingadoznia vagy félnie. Az Úr minden várakozásukat gazdagon beteljesíti azoknak, akik bíznak Őbenne, és bölcsességet ad nekik, a szükségleteik szerint. {ML 55.3}   

We must cherish and cultivate the faith of which prophets and apostles have testified—the faith that lays hold on the promises of God and waits for deliverance in His appointed time and way. The sure word of prophecy will meet its final fulfillment in the glorious Advent of our Lord and Saviour Jesus Christ, as King of kings and Lord of lords. The time of waiting may seem long, the soul may be oppressed by discouraging circumstances, many in whom confidence has been placed may fall by the way; but with the prophet who endeavored to encourage Judah in a time of unparalleled apostasy, let us confidently declare, “The Lord is in His holy temple: let all the earth keep silence before Him.” Let us ever hold in remembrance the cheering message, “The vision is yet for an appointed time ... : though it tarry, wait for it; because it will surely come, it will not tarry.... The just shall live by his faith.” {ML 55.4}

Ápolnunk és növelnünk kell azt a hitet, amelyről a próféták és az apostolok bizonyságot tettek, azt a hitet, amely megragadja Isten ígéreteit, s várja a szabadulást az Isten által megszabott időben és módon: az Úrnak, Megváltó Jézus Krisztusunknak, a királyok Királyának dicsőséges eljövetelét. A várakozási idő hosszúnak tűnhet, a csüggesztő körülmények lesújthatják a hívő keresztényt, és sokan azok közül, akikben bíztunk, eleshetnek az úton, azonban jelentsük ki mi is a prófétával, aki e szavakkal igyekezett bátorítani Júdát példátlan hitehagyása idején: „Az Úr az Ő szent templomában, hallgasson előtte az egész föld!” (Habakuk próféta könyve 2,20) Tartsuk mindig emlékezetünkben Isten vigasztaló üzenetét: „E látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet és meg nem csal, ha késik is, bízzál benne, mert eljön biztosan, nem marad el! (…) Az igaz pedig a hite által él.” (Habakuk próféta könyve 2,3–4) (Próféták és királyok, 386–388. o.) {ML 55.4}