A Father to the Poor, August 28

Augusztus 28. - A SZEGÉNYEK VIGASZA

Pure Religion Defined {ML 244}

Jézus nyomában járva {ML 244}   

I was a father to the poor: and the cause which I knew not I searched out. Job 29:16 {ML 244.1}

„A szegényeknek atyjuk voltam, és az ügyet, amelyet nem ismertem, kikutattam.” (Jób könyve 29,16) {ML 244.1}   

This was an evidence that Job had righteousness that was after Christ's order. Through Jesus men may possess a spirit of tender pity toward the needy and distressed.... He descended to the lowest humiliation and was obedient unto death, even the death of the cross, that He might exalt us to be joint heirs with Himself. The whole world was in need of that which Christ alone could give them. He did not withdraw Himself from those who called upon Him for help. He did not do as many now do, say, “I wish they would not trouble me with their affairs. I want to hoard up my means, to invest it in houses and lands.” Jesus, the Majesty of heaven, turned from the splendor of His heavenly home, and in the gracious purpose of His heart He demonstrated the character of God to men throughout the world. {ML 244.2}

Jób krisztusi lelkületről, az igazság szeretetéről tett tanúbizonyságot. Ha Jézus él a szívünkben, együtt érzünk a szűkölködőkkel és a szenvedőkkel. Jézus Krisztus a legmélyebben megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a keresztfán elszenvedett halálig, hogy minket felmagasztaljon, és örököstársai legyünk. Ő nem zárkózott el azoktól, akik segítségül hívták. Nem azt mondta, amit sok ember: „Szeretném, ha nem zavarnál az ügyeiddel! Pénzt akarok gyűjteni, hogy házakba és földekbe fektessem.” Jézus, a mennyei Felség elfordult mennyei otthona dicső fényétől, és szívének kegyelmes célja szerint bemutatta Isten jellemét az egész emberiségnek. (The Signs of the Times, 1892. június 13.) {ML 244.2}   

Take away poverty, and we should have no way of understanding the mercy and love of God, no way of knowing the compassionate and sympathetic heavenly Father. {ML 244.3}

Először töltsd be a nélkülözők fizikai szükségleteit, enyhítsd szenvedésüket, így utat találsz a szívükhöz, s elültetheted lelkükben az igaz vallás jó magvait. (Bizonyságtételek, IV. köt., 227. o.) {ML 244.3}   

First meet the temporal necessities of the needy and relieve their physical wants and sufferings, and you will then find an open avenue to the heart, where you may plant the good seeds of virtue and religion. {ML 244.4}

{ML 244.4}   

Never does the gospel put on an aspect of greater loveliness than when it is brought to the most needy and destitute regions.... Truth from the Word of God enters the hovel of the peasant and lights up the rude cottages of the poor.... Rays from the Sun of Righteousness bring gladness to the sick and suffering. Angels of God are there.... Those who have been loathed and abandoned are raised through faith and pardon to the dignity of sons and daughters of God. {ML 244.5}

Az evangélium sohasem ölt magára gyönyörűségesebb külsőt, mint amikor szegény, nélkülöző emberek között hirdetik. Isten igazsága beragyogja a szerény kis otthonokat, a szegények kunyhóit. Az igazság Napjának sugarai örömöt hoznak a betegeknek és szenvedőknek, Isten angyalai velük vannak. A megvetettek és elhagyatottak hit és bűnbánat által felemelkednek Isten gyermekei méltóságára. (Welfare Ministry, 169. o.) {ML 244.5}   

***** {ML 244}

***** {ML 244}   

Christianity is the solace of the poor. {ML 244.6}

A kereszténység a szegények vigasza. (The Ministry of Healing, 201. o.) {ML 244.6}