Sing and Pray With My Neighbors, August 22

Augusztus 22. - FELFAKADNAK A BŰNBÁNAT ÉS A HIT FORRÁSAI

Being a God Neighbor {ML 238}

Jézus nyomában járva {ML 238}   

They sang praises with gladness, and they bowed their heads and worshipped. 2 Chronicles 29:30 {ML 238.1}

„Nagy örömmel dicsérték az Urat, meghajoltak és leborultak.” (Krónika II. könyve 29,30) {ML 238.1}   

The presentation of the truth in love and sympathy, from house to house, is in harmony with the instruction that Christ gave to His disciples when He sent them out on their first missionary tour. By songs of praise to God, by humble, heartfelt prayers, by a simple presentation of Bible truth in the family circle, many will be reached. The divine [Worker] will be present to send conviction to hearts. “I am with you alway” is His promise. With the assurance of the abiding presence of such a Helper, we may labor with hope and faith and courage. {ML 238.2}

Ha az igazságot szeretettel és együttérzéssel mutatjuk be embertársainknak, házról házra járva, ez összhangban van Krisztus tanításaival: ezt adta feladatul a tanítványainak, amikor misszióútra küldte őket. Istent dicsérő énekek, szívből jövő imák és a Biblia egyszerű igazságainak bemutatása által sokakat elérünk, amikor családi körükben keressük fel őket. Az angyalok jelen lesznek, hogy meggyőzzék a szíveket. Jézus Krisztus ígérete így hangzik: „Veletek leszek minden napon.” Mennyei Segítőnk maradandó jelenlétének tudatában reménységgel, hittel és bátorsággal dolgozhatunk. (Review and Herald, 1907. november 21.) {ML 238.2}   

Those who have the gift of song are needed. Song is one of the most effective means of impressing spiritual truth upon the heart. Often by the words of sacred songs the springs of penitence and faith have been unsealed.... Church members, young and old, should be educated to go forth to proclaim this last message to the world. If they go in humility, angels of God will go with them, teaching them how to lift up the voice in prayer, how to raise the voice in song, and how to proclaim the gospel message for this time. {ML 238.3}

Szükség van azok szolgálatára, akik szépen tudnak énekelni, megáldva az éneklés adományával. Az ének az egyik leghatásosabb eszköz arra, hogy a lelki igazságok a szívekbe vésődjenek. A szent énekek szavai által felfakadnak a bűnbánat és a hit forrásai. A gyülekezeti tagokat, fiatalokat és időseket meg kell tanítanunk a világnak szóló utolsó üzenet hirdetésére. Ha alázatosan végzik szolgálatukat, Isten angyalai kísérik őket, és megtanítják nekik, hogyan emeljék fel szavukat énekben és imában, s hogyan hirdessék az evangélium korunknak szóló üzenetét. (Review and Herald, 1901. június 6.) {ML 238.3}   

Learn to sing the simplest of songs. These will help you in house-to-house labor, and hearts will be touched by the influence of the Holy Spirit. Christ was often heard singing hymns of praise.... There was joy in His heart. We learn from the Word that there is joy among the angels of heaven over one repentant sinner and that the Lord rejoices over His church with singing. {ML 238.4}

Tanuljuk meg a legegyszerűbb énekeket, mert segítik házról házra végzett munkánkat, és a Szent Lélek befolyása által megérintik a szíveket. Krisztus gyakran énekelt Istent dicsérő éneket. Szívében öröm lakozott. A Szentírásból tudjuk, hogy a menny angyalai örülnek egy megtérő bűnösnek, és Isten énekléssel örvendez gyülekezetének (Sofóniás könyve 3,17). (Review and Herald, 1902. november 1.) {ML 238.4}   

As, like the disciples, you go from place to place telling the story of the Saviour's love, you will make friends and will see the fruit of your labor. {ML 238.5}

Ha a tanítványokhoz hasonlóan helyről helyre járva elmondod a Megváltó szeretetének történetét, barátokat szerzel az igazság számára, és meg fogod látni munkád gyümölcsét. (Review and Herald, 1904. február 4.) {ML 238.5}