Have an Understanding Heart, August 20

Augusztus 20. - HASZNÁLJUK FEL BÖLCSEN A MENNY AJÁNDÉKAIT!

Being a God Neighbor {ML 236}

Jézus nyomában járva {ML 236}   

I have given thee a wise and an understanding heart. 1 Kings 3:12 {ML 236.1}

„Bölcs és értelmes szívet adtam neked.” (Királyok I. könyve 3,12) {ML 236.1}   

Solomon in his youth made David's choice his own. Above every earthly good he asked of God a wise and understanding heart.... The power of his understanding, the extent of his knowledge, the glory of his reign, became the wonder of the world. {ML 236.2}

A fiatal Salamon király elfogadta atyja, Dávid választását. Minden földi vagyon helyett bölcs és értelmes szívet kért Istentől. Értelme, tudása, uralkodásának dicsősége világcsoda volt. (Nevelés, 48. o.) {ML 236.2}   

The name of Jehovah was greatly honored during the first part of Solomon's reign. The wisdom and righteousness revealed by the king bore witness to all nations of the excellency of the attributes of the God whom he served. For a time Israel was as the light of the world, showing forth the greatness of Jehovah. Not in the surpassing wisdom, the fabulous riches, the far-reaching power and fame that were his, lay the real glory of Solomon's early reign; but in the honor that he brought to the name of the God of Israel through a wise use of the gifts of Heaven. {ML 236.3}

Uralkodásának első felében Salamon tisztelte az Úr nevét. A király bölcsessége és igazságossága bizonyságot tett minden nemzet előtt annak az Istennek a tulajdonságairól, akit Salamon szolgált. Izráel egy ideig a világ világossága volt, s bemutatta a Teremtő nagyságát. Salamon uralkodásának valódi dicsősége nem rendkívüli bölcsességében, mesés gazdagságában, nagy hatalmában rejlett, hanem abban a tiszteletben, amelyet Izráel Istene iránt tanúsított azáltal, hogy bölcsen használta fel a menny ajándékait. {ML 236.3}   

As the years went by and Solomon's fame increased, he sought to honor God by adding to his mental and spiritual strength and by continuing to impart to others the blessings he received. None understood better than he that it was through the favor of Jehovah that he had come into possession of power and wisdom and understanding, and that these gifts were bestowed that he might give to the world a knowledge of the King of kings. {ML 236.4}

Ahogyan Salamon hírneve növekedett, szellemi és lelki erejének gyarapításával igyekezett tisztelni Istent, és másoknak is továbbadta a kapott áldásokat. Senki sem értette jobban, mint ő, hogy Isten kegyelme által jutott a hatalom, értelem és bölcsesség birtokába, s ezeket az ajándékokat azért kapta, hogy bemutassa a világnak a királyok Királyát. (Próféták és királyok, 32–33. o.) {ML 236.4}   

As the man is converted by the truth, the work of transformation of character goes on. He has an increased measure of understanding, in becoming a man of obedience to God. The mind and will of God become His will, and by constantly looking to God for counsel, he becomes a man of increased understanding. There is a general development of the mind that is unreservedly placed under the guidance of the Spirit of God. {ML 236.5}

Megtérésünkkor elkezdődik a jellemünk átformálódásának munkája. Értelmi képességeink megerősödnek, mivel az Isten iránti engedelmességet választottuk. Isten gondolata és akarata lett az akaratunk, és ha állandóan Istenre tekintünk tanácsért, egyre bölcsebb döntésekre leszünk képesek. Aki feltétel nélkül alárendeli magát a Szent Lélek vezetésének, minden téren fejlődni fog. (Review and Herald, 1887. július 19.) {ML 236.5}