True Refinement, July 6

Július 6. - VALÓDI ÉZÉKENYSÉG

Social to Save {ML 191}

Találkozások {ML 191}   

To speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, shewing all meekness unto all men. Titus 3:2 {ML 191.1}

„Senkit ne szidalmazzanak, ne veszekedjenek, gyengédek legyenek, teljes szelídséget tanúsítván minden ember iránt.” (Titusz 3, 2.) {ML 191.1}   

The essence of true politeness is consideration for others. The essential, enduring education is that which broadens the sympathies and encourages universal kindliness. That so-called culture which does not make a youth deferential toward his parents, appreciative of their excellences, forbearing toward their defects, and helpful to their necessities; which does not make him considerate and tender, generous and helpful toward the young, the old, and the unfortunate, and courteous toward all, is a failure. {ML 191.2}

Az igazi udvariasság lényege az, hogy figyelmességet tanúsítunk mások iránt. A helyes nevelés az, amely együttérzésre és kedvességre tanít. Ha a fiatalokat nem oktatjuk arra, hogy tiszteljék szüleiket, értékeljék jó tulajdonságaikat, türelemmel hordozzák gyengeségeiket, és segítsék őket, az ilyen nevelés teljesen hiábavaló. Alakítsuk őket figyelmessé, gyengéddé, nagylelkűvé, és segítőkésszé ifjak, öregek és szerencsétlenek iránt, és mindenkivel szemben előzékennyé. {ML 191.2}   

Real refinement of thought and manner is better learned in the school of the divine Teacher than by any observance of set rules. His love pervading the heart gives to the character those refining touches that fashion it in the semblance of His own. This education imparts a heaven-born dignity and sense of propriety. It gives a sweetness of disposition and a gentleness of manner that can never be equaled by the superficial polish of fashionable society. {ML 191.3}

A finom gondolkodást és modort legjobban Isten iskolájában tanulhatjuk meg. Isten szeretete, amely átjárja szívünket, megadja jellemünknek azt a nemesbítő érintést, amely átalakít az Ő hasonlatosságára. Ez a nevelés mennyei méltósággal és valódi kedvességgel ruház fel bennünket. Jó természetet, szelíd modort plántál belénk, amely sokkal értékesebb, mint a divatos érintkezési formák felületessége. {ML 191.3}   

The Bible enjoins courtesy, and it presents many illustrations of the unselfish spirit, the gentle grace, the winsome temper, that characterize true politeness. These are but reflections of the character of Christ. All the real tenderness and courtesy in the world, even among those who do not acknowledge His name, is from Him. And He desires these characteristics to be perfectly reflected in His children. It is His purpose that in us men shall behold His beauty. {ML 191.4}

A Biblia udvariasságra szólít fel és sok szemléltető példával mutatja be az önzetlenség lelkületét, a szelídség kegyelmi ajándékát, a megnyerő természetet, amely az igazi előzékenységet jellemzi. Ezek a tulajdonságok csak visszatükröződései Krisztus jellemének. A világnak minden gyengédsége és udvariassága Őtőle származik még azok között is, akik nem ismerik az Ő nevét. Isten azt akarja, hogy ezek a tulajdonságok tökéletesen jellemezzék az Ő gyermekeit. Célja az, hogy az emberek ezekben is az Ő szépségét szemléljék. (Nevelés, 241-242.) {ML 191.4}   

What rays of softness and beauty shone forth in the daily life of our Saviour! What sweetness flowed from His very presence! ... Those with whom Christ dwells will be surrounded with a divine atmosphere. Their white robes of purity will be fragrant with perfume from the garden of the Lord. {ML 191.5}

A szelídség és szépség ragyogó sugarai áradtak szét Megváltónk mindennapi életéből. (…) Azokat, akikben Krisztus lakik, isteni légkör veszi körül. Tisztaságuk fehér ruhája Isten kertjének jó illatát árasztja. (MYP . 420.) {ML 191.5}