Peace Through a Consciousness of Rightdoing, May 26

Május 26. - JÓ CSELEKEDET ÉS BÉKESSÉG

A Sound Mind in a Sound Body {ML 150}

Ép testben ép lélek {ML 150}   

Great peace have they which love thy law: and nothing shall offend them. Psalm 119:165 {ML 150.1}

„A te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk.” (119. zsoltár 165) {ML 150.1}   

If the mind is free and happy, from a consciousness of rightdoing and a sense of satisfaction in causing happiness to others, it creates a cheerfulness that will react upon the whole system, causing a freer circulation of the blood and a toning up of the entire body. The blessing of God is a healing power, and those who are abundant in benefiting others will realize that wondrous blessing in both heart and life. {ML 150.2}

Ha a lélek szabad és boldog a jó cselekedet tudatában, s az örömteli megelégedettség érzése járja át, amiért boldoggá tesz másokat, ez a tudat olyan jókedvre derít, amely az egész szervezetünkre hatással van. Akadálytalanná teszi a vérkeringést, és felüdíti az egész szervezetet. Isten áldása gyógyító erő, és akik bővelkednek a jótéteményben, tapasztalják ezt a szívükre és életükre árasztott csodálatos áldást. (Christian Temperance and Bible Hygiene, 13. o.) {ML 150.2}   

Those who follow the path of wisdom and holiness will not be troubled with vain regrets over misspent hours, neither will they be troubled with gloom or horror of mind, as some are, unless engaged in vain, trifling amusements.... {ML 150.3}

Azokat, akik követik a bölcsesség és szentség útját, s nem merülnek hiábavaló szórakozásokba, nem fogja gyötörni a hasztalan bánkódás az elpazarolt órák miatt, nem szomorkodnak, és nem kínozza őket a félelem. {ML 150.3}   

Amusements excite the mind, but depression is sure to follow. Useful labor and physical exercise will have a more healthful influence upon the mind and will strengthen the muscles, improve the circulation, and will prove a powerful agent in the recovery of health.... {ML 150.4}

A szórakozások feltüzelik az elmét, de utána bizonyosan nyomott hangulat következik. A hasznos munka és mozgás sokkal egészségesebb befolyást gyakorol az elmére, megerősíti az izmokat, javítja a vérkeringést, és valódi segítségnek bizonyul az egészség helyreállításában. {ML 150.4}   

The consciousness of rightdoing is the best medicine for diseased bodies and minds. The special blessing of God resting upon the receiver is health and strength. {ML 150.5}

A jó cselekedet a legjobb orvosság a beteg test és lélek számára. Isten különös áldása, amely megnyugszik azon, aki elfogadja: egészség és erő. (Review and Herald, 1872. március) {ML 150.5}   

Doing good is a work that benefits both giver and receiver. If you forget self in your interest for others, you gain a victory over your infirmities. The satisfaction you will realize in doing good will greatly aid you in the recovery of the healthy tone of the imagination. The pleasure of doing good animates the mind and vibrates through the whole body. {ML 150.6}

A jó cselekedet a jótevő és azt elfogadó számára egyaránt áldás. Ha mások javát keresve elfeledkezel magadról, győzelmet aratsz saját erőtlenségeiden! A jó cselekedet nyomán érzett megelégedés nagyban hozzásegít a gondolkodásod egészséges működésének helyreállításához. A jó cselekedet megeleveníti a lelket és felpezsdíti az egész testet. (Bizonyságtételek, II. köt., 534. o.) {ML 150.6}   

***** {ML 150}

***** {ML 150}   

A person whose mind is quiet and satisfied in God is in the pathway to health. {ML 150.7}

Akinek a lelke nyugodt és megelégedett Istenben, az egészség útján halad. (Review and Herald, 1880. március 11.) {ML 150.7}