× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, vagy nincs lektorálva.

A Biblia titkai ihletettségét bizonyítják

„Fel tudod talán fogni Istennek mélységét, mindenható Urad tökéletességét? Magasabb az égnél – mit teszel annak láttán? Alvilágnál mélyebb – és a te tudásod?” (Jób 11:7–8) „Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr. – Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál.” (Ésa. 55:8–9) „Isten vagyok, és nincs senki hozzám hasonló. Kezdettől fogva kijelentettem a jövendőt, és előre megmondtam, amik meg sem történtek még.” (Ésa. 46:10) Az ember véges értelme képtelen felfogni a végtelen Isten jellemét és tevékenységét. A legélesebb és legképzettebb elme előtt is titokba burkolózott a szent lény. {5T 698.2}   

Pál apostol felkiált: „Mekkora a mélysége Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának? Milyen megfoghatatlanok szándékai, mily kifürkészhetetlenek útjai!” (Rm. 11:33) Bár „felhő és homály van körülötte; trónjának támasza jog és igazság” (Zsolt. 97:2). Annyira meg tudjuk érteni bánásmódját és indítékait, hogy felismerhetjük a végtelen szeretetnek és a könyörületnek a végtelen hatalommal való párosulását. Szándékából megértünk annyit, amennyi javunkra válik. Ami ezen túl van, azzal kapcsolatban meg kell bíznunk a Mindenható hatalmában, mindenek Atyjának és Uralkodójának szeretetében és bölcsességében. {5T 699.1}   

Isten Igéje, akárcsak szerzőjének jelleme, titokzatos dolgokat is foglal magában, amelyeket véges lények sohasem értenek meg teljesen. Az Ige a teremtő Istenre irányítja gondolatainkat, aki „megközelíthetetlen világosságban lakik” (I. Tim. 6:16). Az Írás bemutatja Isten szándékait, melyek felölelik az emberek történelmének valamennyi korszakát, s amelyek csak az örökkévalóságban érik el beteljesedésüket. Az Isten kormányzásával és az ember sorsával összefüggő végtelen mélységű és fontosságú ismeretekre tereli figyelmünket. {5T 699.2}   

Titok a bűn világba jötte, Krisztus testtélétele, az újjászületés, a feltámadás, és sok más bibliai tárgy, amelyek túl mélyek ahhoz, hogy az emberi gondolkodás teljesen felfoghassa. Isten elég bizonyítékot szolgáltatott a Szentírásban, hogy meggyőződhessünk annak isteni eredetéről. Nem szabad kételkednünk az igében azért, mert nem értjük meg Isten gondviselésének minden titkát. {5T 699.3}   

Ne tekintsük haszontalanoknak a Szentírás fenséges témákat leíró részeit. Szavának tekintélye miatt fogadjuk el mindazt, amit Isten jónak látott a tudomásunkra hozni. Néhol csak ténymegállapításokat olvasunk, minden magyarázat nélkül. Bár nem értjük, miért és hogyan, bizonyosak lehetünk benne, hogy igazak, mert Isten állítja. A nehézség kizárólag az ember gondolkodásának korlátaiban rejlik. {5T 699.4}   

Péter azt mondja, hogy az írásokban „akad némi nehezen érthető, amit tudatlanok és hitben ingadozók vesztükre fordítanak el” (II. Pt. 3:16). A kételkedő bölcselet művelői fegyvert kovácsolnak a Szentírás nehezen érthető részeiből, pedig ezek a részek pontosan az ellenkezőjét bizonyítják: a Biblia isteni ihletettségének határozott bizonyítékai. Ha nem tartalmazna olyan beszámolót Istentől, amelyet nehezen értünk meg, ha véges gondolkodásunk könnyedén felfogná az Úr nagyságát és fenségét, akkor a Biblia nem hordozná magában szerzője, Isten félreérthetetlen igazolását. Az elénk tárt igazságok nagyszerűségének és titokzatosságának hitet kellene gerjesztenie Isten Igéje iránt.őszinte keresőjében, aki minél többet kutat a Bibliában, annál inkább meggyőződik arról, hogy az Írás az élő Isten szava. Az emberi okfejtés meghajlik az isteni kijelentés fensége előtt. Akik Isten tekintélye következtében elfogadják a két élő tanút, azokat az Úr a legnagyobb világossággal áldja meg. {5T 700.1}   

A Biblia az ember szívének szükségleteivel és sóvárgásaival tökéletes összhangban tárja fel az igazságot, ami megdöbbentette és lenyűgözte a legcsiszoltabb elméket. Ugyanakkor az egyszerű embereknek és a műveletleneknek is lehetővé teszi, hogy felismerjék a megváltás útját. S ezek az egyszerűen leírt igazságok mégis annyira fenséges, olyan messzemenő, az emberi felfogást oly végtelenül meghaladó ismereteket ragadnak meg, hogy csak azért tudjuk azokat elfogadni, mert Isten kijelentései. {5T 700.2}   

Így tárja fel előttünk a megváltás tervét, hogy minden ember lássa, milyen lépéseket kell megtennie bűnbánatban Isten és hitben Krisztus felé ahhoz, hogy megmeneküljön az Isten rendelte úton. E könnyen érthető igazságok mögött mégis olyan titkok húzódnak meg, amelyek elrejtik Isten dicsőségét. Titkok, melyek túlszárnyalják a kutató elmét, mégis tiszteletet keltenek az igazság {5T 700.3}   

{5T 701.1}   

{5T 702.1}   

{5T 702.2}   

{5T 703.1}   

{5T 703.2}   

{5T 703.3}   

{5T 704.1}   

{5T 704.2}   

{5T 704.3}   

{5T 705.1}   

{5T 705.2}   

{5T 705.3}   

{5T 706.1}   

{5T 706.2}   

{5T 707.1}   

{5T 707.2}   

{5T 707.3}   

{5T 708.1}   

{5T 708.2}   

{5T 708.3}   

{5T 709.1}   

{5T 709.2}   

{5T 710.1}   

{5T 711.1}   

{5T 711.2}   

***** {5T 711}