× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

HŰSÉG A HÁZI KÖTELESSÉGEKBEN

Kedves O. testvérnő! {3T 79}   

Az a véleményem, hogy nem vagy boldog. Amikor valamilyen nagyszerű feladatot keresel, szemet hunysz a közvetlenül ösvényeden fekvő jelen kötelességek felett. Boldogtalan vagy, mert elnézel az élet apró, mindennapos kötelességei felett, valami magasztosabb, nagyszerűbb kötelesség után vágyakozol. Nyugtalan vagy és elégedetlen. Jobban szeretsz parancsolgatni, mint engedelmeskedni. Jobban szereted másoknak előírni, hogy mit tegyenek, mint készségesen, vidáman hozzáfogni és magad elvégezni. {3T 79.2}   

Ha kevesebbet törődtél volna a magad hajlandóságaival és többet a mások boldogságával, akkor elégedettebbé tehetted volna apád házát. Mikor az élet mindennapos kötelességeit teljesíted, nem végzed szívvel-lélekkel. Gondolataid előre szárnyalnak, valamilyen kellemesebb, magasabb és tiszteletreméltóbb foglalkozás felé. Pedig valakinek el kell végeznie ezeket a dolgokat is, amelyeket nem örömmel, sőt utálattal végzel. Az egyszerű kötelességek, ha szívesen és hűségesen teljesíted, olyan nevelésben részesítenek, amelyre szükséged van, hogy megkedveld a házi kötelességeket. Erre a tapasztalatra van nagyon szükséged, te mégis rugódozol ellene. Siránkozol a sorsodon, s ezzel elrontod környezeted boldogságát és magad is sokat veszítesz. Pedig sohasem lesz olyan hivatásod, ami a nagyközönség elé állítana. Mégis mindez, amit el kell végeznünk, legyen az mosogatás, terítés, betegápolás, főzés, vagy mosás, erkölcsi fontossággal bír. S amíg jókedvvel és örömmel nem teljesíted ezeket a feladatokat, addig alkalmatlan vagy a nagyszerűbb és magasztosabb kötelességekre. Valakinek el kell végeznie az egyszerű tennivalókat. S akik elvégzik, azoknak érezniük kell, hogy szükséges és tiszteletreméltó ez a munka. S azt is, hogy küldetésük, bármennyire szerény, ugyanolyan bizonyosan Isten munkáját teljesíti, mint Gábrielé, amikor a látnokhoz küldik el. Mindenki a maga hatáskörében végzi a maga kötelességét. A családjára dolgozó asszony, aki az élethez feltétlenül szükséges egyszerű kötelességeket végzi, lehet és legyen is hűséges, engedelmes és szeretetteljes, olyan buzgó a maga területén, mint az angyalok az övékén. Ha Isten akaratához igazodunk, akkor minden szükséges munka tiszteletreméltó. {3T 79.3}   

Arra van szükséged, hogy ápold magadban a szeretetet. Jellemeden is változtatnod kell. Tedd félre az aggályoskodást, műveld inkább a gyöngédséget és a szeretetet. Tagadd meg magadat. Bár nem angyalnak teremtett minket az Úr, hanem kevesebbnek, mégis fontos a munkánk. Ma még nem a mennyben élünk, hanem a földön. Mikor majd a mennyben leszünk, akkor alkalmassá válunk a menny magasztos és felemelő munkájára. Itt a földön kell előbb vizsgát tennünk, itt kell igaznak bizonyulnunk. Álljunk ki felkészülten az összecsapások és kötelességek elé. {3T 80.1}   

A fiatalok legmagasztosabb kötelessége otthon a családjukban vár rájuk, hogy áldás legyenek apjuknak, anyjuknak, fivéreiknek és nővéreiknek a szeretet és igazi törődés útján. Itt mutathatják ki, hogy mikor másokkal törődnek és másokért tesznek meg dolgokat, akkor megtagadják és feledik magukat. Ez a munka asszonyt soha meg nem aláz. Ez a legszentebb, legmagasztosabb hivatás, melyet csak betölthet. Mennyire is tud hatni a nővér a fivéreire! Ha ő rendes, akkor döntően tud hatni fivéreinek jellemére is. Imái, gyöngédsége és szeretete sok jót érhet el a családban. Húgom, csak akkor tudod átadni másoknak ezeket a nemes vonásokat, ha előbb benned élnek. Az elégedettség, a szeretet, gyöngédség és napsugaras természet, mely minden szívet meghódít, rád is visszatükrözi, amit másokra áraszt. Ha nem Krisztus uralkodik a szívünkben, akkor elégedetlenség és erkölcsi nyomorúság ver tanyát benne. Az önzés másoktól várja el, amit maga nem hajlandó másokért megtenni. Ha nem Krisztus él szívünkben, akkor visszataszító lesz a jellemünk. {3T 80.2}   

Nemcsak a felelősségteljes hivatás, nemcsak tüzes csaták teszik próbára lelkünket, nemcsak ezek követelik meg a bátorságot. A mindennapi élet is magával hozza a maga tanácstalanságait, próbáit, csüggedéseit. Gyakran a szerény munka veszi igénybe a türelmünket és lelki erőnket. Önállóság és határozottság kell ahhoz, hogy szembeszálljunk és legyőzzük a nehézségeket. Gondoskodj arról, hogy az Úr álljon melletted, ő legyen vigaszod és lelki nyugalmad, bárhol vagy. Nagy szükséged van a szelídségre és a lelki nyugalomra, a nélkül sohasem leszel boldog. Segítsen meg az Isten, húgom, hogy törekedj a szelídségre és az igaz életre. Isten Lelke az, amire szükséged van. Ha hajlandó vagy elfogadni, akkor Isten segíteni fog, megerősít és megáld. De ha elhanyagolod az apró kötelességeket, soha nem bíz rád felelősségteljesebbet. {3T 81.1}   

***** {3T 81}