× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

11. fejezet

Nem előjog az ítélkezés - Ez a fejezet számos utasítást tartalmaz. Kinyilatkoztatja, hogy az ember emberi szemmel hajlamos szemlélni az ügyeket, így súlyos tévedéseket követhet el abban, amit Isten nem bízott rá, hanem helytelenít. Ez a gáncsoskodás, bírói székbe fölkapaszkodás, ítélet mondás. Mennyivel jobb lenne az ilyenek lelki fejlődésére nézve, ha tulajdon hiányosságaikat jellemhibáikat vennék számba, ha a maguk szívét vizsgálnák meg figyelmesen, ha el törekednének távolítani szemükből a hibakeresés, aljas .gyanúsítás, gonosz beszéd, hamis tanúságtétel gyűlölség és a testvérek vádolásának gerendáját. (1897,142. kézirat) {6BC 1105.10}   

14. (Máté 24:24; János 10:4; lásd Efézus 6:10-12 megjegyzéséit) Sátánnak szembeszállva - Sátán a világosság angyalának öltözve ment Jézushoz a kísértés pusztájában. Az emberhez sem jön visszataszító alakban, mint néha rajzolják, hanem a világosság angyalaként. Jézust megszemélyesítve fog eljönni, hatalmas csodákat műveim. Az emberek le fognak borulni és imádják őt, mintha Jézus Krisztus lenne. Ránk is ránk parancsolnak, hogy imádjuk ezt a lényt, akit a világ Krisztusként dicsőit. Mit tegyünk akkor? Mondjuk meg hogy Krisztus pontosan ilyen ellenségre figyelmeztetett minket, aki az ember leggonoszabb ellensége, mégis Istennek mondja magát. S hogy mikor Krisztus valóban megjelenik, hatalommal és nagy dicsőséggel jön tízezerszer tízezer és ezerszer ezer angyal kíséretében, s hogy mikor eljön, meg fogjuk ismerni hangját. (Szemle és hírnök 1888 december 18) {6BC 1105.11}   

(Máté 7:15; 2Thessalonika 2:7-12) Csalhatatlan próba - A Sátán leszáll az utolsó napokban, hogy a gonoszság minden csalárdságával működjön azok között, akik elvesznek. 0 sátáni felsége csodákat tesz a hamis próféták és az emberek szemeláttára, azt állítva, hogy ő valóban a Krisztus. A Sátán hatalmát kölcsönzi azoknak, akik segítik öt ámításaiban. Úgy, hogy akik állítják, hogy Isten nagy hatalmával rendelkeznek, azokat csak a hatalmas leleplező, az Úr törvényéve) lehet fölismerni. Az Úr azt mondja, hogyha lehetne, magukat a választottakat is elhitetnék. A báránybőr annyira valóságosnak tűnik, hogy a farkast csak akkor ismerhetjük föl, ha Isten nagy mértékéhez fordulunk, s azt találjuk ott, hogy ezek az Úr törvényének megszegői. (Szemle 1885 augusztus 25) {6BC 1106.1}   

Az utolsó fölvonás előkészítése - Színház a világ. Színészei, a föld lakosai, most készülnek lejátszani a nagy szomorújáték utolsó fölvonásában a szerepüket. Az emberek szem elől veszítették Istent. Nincs közös céljuk, kivéve, ha egyes csoportok összefognak céhük elérésére. Isten letekint a földre. Lázadó alattvalóit illető terve meg fog valósulni. A világot nem bízta emberek kezére, bár megtűri a zűrzavar és fejetlenség elemeit, hogy ideig-óráig uralkodjanak. Alulról jövő hatalom munkálkodik, hogy megrendezze a szomorújáték utolsó nagy jelenetért, a Sátán eljövetelét - mintha csak Isten lenne, ámító hatalommal irányítva a titkos társulatokba tömörülteket, akik engedve a szövetkezés szenvedélyének, az ellenség terveit valósítják meg. Az ok követni fogja az okozatot (1902, 141. levél) {6BC 1106.2}   

(Efézus 6:10-12) Szüntelen ébenséget követel -(6:10-12) Aki csak elkötelezte magát Krisztus véráztatta lobogója alá, szüntelen éberséget követelő harcba lépett. Sátán a legvégsőkig folytatni akarja a küzdelmet Világosság angyalaként jön el és. Krisztusnak mondva magát, el fogja ámítani az egész világot. Diadala azonban rövid életű lesz. Semmiféle vihar el nem tudja mozdítani azokat, akik megvetették lábukat az örök igazságon. Ezek meg tudnak majd állni a csaknem általános hitehagyás időszakában. (1903, 74. kézirat) {6BC 1106.3}   

14,15. Lásd Máté 7:21-23 megjegyzéseit. {6BC 1106.4}   

23-30. Pál bátorsága - Merítsetek bátorságot Pál apostol tapasztalatából. Pált számos megpróbáltatás érte. Fáradhatatlan munkásként, állandóan utazott, gyakran ellenséges érzelmű vidékeken át, olykor vizén, viharban, orkánban. Sokkal nehezebb sorsa volt a miénknél, hisz az utazás nem volt olyan kényelmes, mint ma. Pál mégsem engedte meg hogy bármi akadályozza őt munkájában. (1904, 107. levél) {6BC 1106.5}