AZ OLVASÓHOZ

A hetednapi adventisták hiszik: Isten elhívta őket, hogy e zavaros és haldokló világnak hirdessék Jézus Krisztus közeli eljövetelének jó hírét. „Komoly gondot kell fordítani arra – írta Ellen Gould White –, hogy ezt a témát mindenkor elevenen az emberek tudatában tartsuk” (FE, 1895, 336. o.). A nagy küzdelem című könyvében szemléletesen körvonalazta a jövő ünnepélyes eseményeit. Nincs ehhez hasonló kiadvány. Az írásaiból 1976-ban összeállított könyv, a Maranatha szintén a végidőről szóló bibliai próféciák beteljesedését tárgyalja. {LDE 7.1}   

További erőfeszítésként, hogy „az emberek tudatában elevenen tartsuk ezt a témát”, készítettük elő Az utolsó napok eseményei című kötetet. E mű számos idézetét a korábban közreadott Ellen G. Whiteforrásokból merítettük, de az anyag nagyobb része még eddig nem került kiadásra. Noha a föld záró eseményeire vonatkozó Whitekijelentések mindegyikét nem foglaltuk ebbe a kötetbe, mégis arra törekedtünk, hogy a legjelentősebbeket maradéktalanul közreadjuk. {LDE 7.2}   

Minden szemelvény végén közöljük az idézet forrását és a közzététel időpontját. Néhány megjegyzést is közlünk, ott, ahol úgy gondoltuk, hogy a hozzávetőleges tájékoztatás vagy magyarázat a jobb megértés szempontjából segítséget jelenthet. {LDE 7.3}   

Megkíséreltük a végidő eseményeire vonatkozó tanításokat ésszerűen elrendezni. Mindazonáltal nem állítjuk, hogy minden jövendő történést a megjelenése pontos időrendjében soroltunk fel. Az olyan fontos dologban, mint amilyen Isten népének tapasztalata az előtte álló napokban, amikor mindenkinek egyedül kell megállnia, „mintha nem volna más ember a világon” (7BC, 1899, 983. o.), fontos, hogy minden kereszténynek önálló meggyőződése legyen, amely a saját tapasztalataira és az Úrral való személyes kapcsolatára épül. {LDE 7.4}   

Ellen G. White kijelentése szerint „kicsiny világunk az egész mindenség tankönyve” (DA, 1898, 11. o.), és a láthatatlan világ hatalmas érdeklődéssel figyeli bolygónk történelmének záró jeleneteit (PK, 1914, 148. o.). Bárcsak valamennyien igyekeznénk megragadni valamit földünk egyre súlyosbodó és mármár tetőpontjukra hágó eseményeinek jelentőségéből, amint a jó és gonosz közötti nagy küzdelemben látjuk! Bár megosztanánk másokkal e dicsőséges igazságot, hogy Jézus Krisztus hamar visszajön! {LDE 8.1}   

AZ ELLEN G. WHITEHAGYATÉK {LDE 8}   

megbízottjai {LDE 8}