A vidéki élet

AZ ISTENI ESZMÉNY

Bár Isten mindent a szépség tökéletességében teremtett és semmi sem hiányzott a földön Ádám és Éva boldogságához, mégis irántuk való nagy szeretetét azzal nyilvánította ki, hogy kertet hozott létre számukra. Idejük egy részét a kert gondozásának boldog munkája; egy részét az angyalok látogatásának fogadása, hallgatván oktatásaikat; és egy részét a boldog elmélkedés foglalta el. Munkájuk nem volt fárasztó, hanem kellemes és éltető. Ez a szép kert kellett, hogy otthonuk, különleges tartózkodási helyük legyen. - 3SG 34 (1864). {LDE 94.1}   

Milyen feltételeket választott Fia számára a mindenható Atya? Egy félreeső otthon a galileai dombokon; becsületes és önérzetes munka által fenntartott háztartás; egyszerű élet; mindennapos összeütközés a nehézségekkel és fáradsággal; önfeláldozás; takarékosság és türelmes, boldog szolgálat; a tanulás órái anyja mellett az Írás nyitott tekercseinél; a hajnal vagy az alkonyat nyugalma a zöld völgyekben; a természet szent szolgálata; a teremtés és gondviselés tanulmányozása; a lélek közössége Istennel - ezek voltak Jézus korai életének feltételei és alkalmai. - MH 365, 366 (1905). {LDE 94.2}   

KI A VÁROSOKBÓL

Menjetek ki a városokból amilyen gyorsan csak lehet és vegyetek egy kis földterületet, ahol kertetek lehet, ahol gyermekeitek figyelhetik a fejlődő virágokat és megtanulhatják azoktól az egyszerűséget és tisztaságot! - 2SM 356 (1903). {LDE 95.1}   

Ki a városokból! Ez az üzenetem a mostani időben. Legyetek biztosak, a felszólítás népünknek szól, hogy a nagyvárosoktól kilométerekre távol helyezkedjenek el. Lásd a mai [1906] San Franciscót, megérted a városokból való kimenetel szükségességét!... {LDE 95.2}   

Az Úr felszólítja népét, hogy a városoktól távol telepedjen le, mert olyan óráéban, amilyenben nem gondolják, tűz és kénkő hull le az égből e városokra. Bűnüknek megfelelő lesz meglátogatásuk. Amikor egy város elpusztul, akkor népünk ne tartsa azt csekélységnek, és ne gondolja, hogy ha a kedvező alkalmak lehetővé teszik, otthonokat építenek ez elpusztított városban!... {LDE 95.3}   

Mindenki, aki megérti e dolog jelentését, olvassa el a Jelenések 11. fejezetét. Olvass el minden verset és tudd meg a dolgokat, amelyeknek még meg kell lenniük e városokban! Olvasd el e könyv 18. fejezetében bemutatott jeleneteket! - MR 1518 (May 10, 1906). {LDE 95.4}   

Azok az apák és anyák, akiknek egy kis földterületük és kényelmes otthonuk van, királyok és királynők. - AH 141 (1894). {LDE 96.1}   

A VÁROSOKAT A KÜLTERÜLETEKRŐL KELL MUNKÁLNI!

Mint Isten törvénytartó népének, el kell hagynunk a városokat! Mint Énókh tette, nekünk is a városokban kell dolgoznunk, de nem kell azokban laknunk. - Ev 77, 78 (1899). {LDE 96.2}   

A városokat külterületekről kell munkálni! Isten hírnöke mondta: "Nem kell a városokat figyelmeztetni? Igen! De nem úgy, hogy Isten népe azokban éljen, hanem látogatásuk által figyelmeztetik őket, mi következik a földre. " 2SM 358 (1902). {LDE 96.3}   

Évekkel ezelőtt különleges világosságot kaptam, hogy művünket ne központosítsuk a városokban. A nyugtalanság és zavar, amely betölti e városokat, a munkásszövetségek és sztrájkok által létrehozott állapotok nagy hátránynak bizonyulnak művünk számára. - 7T 84 (1902). {LDE 96.4}   

Ha gonoszság uralja a népet, ott figyelmeztető és oktató munka hallható, mint ahogyan Lót intette Sodomát. Azonban Lót sok bajtól óvhatta volna meg családját, ha nem ebben a gonosz, fertőzött városban keres otthont. Mindazt, amit Lót és családja Sodomában tett, akkor is megtehette volna, ha a várostól bizonyos távolságra lakik. - Ev 78 (19803). {LDE 96.5}   

A jelenben néhányan Chicagóban kénytelenek dolgozni, de ők a vidéki területekről készítsék elő a munkaközpontokat, ahonnan bedolgozzák a várost! Az Úr az ő népét ezek körül szeretné látni; szerény, olcsó helyeket megszerezve munkájuk központjának, és időről időre nagyobb helyek jutnak tudomásukra, amelyeket meglepően alacsony áron megszerezhetnek. - Ev 402 (1906). {LDE 96.6}   

GAZDAG ÁLDÁS A TERMÉSZETES KÖRNYEZETBEN

Ismét mondjuk: "Ki a városokból!" Ne tekintsd nagy lemondásnak, hogy a hegyek és dombok közé kell menned, de keresd azt a visszavonultságot, ahol egyedül lehetsz Istennel és taníthatod akaratát és útját!... {LDE 97.1}   

Ösztönzöm népünket, tegye életművévé a lelkiség keresését! Krisztus az ajtónál van! Ez az amiért mondom népünknek: "Ne tekintsd megfosztásnak, ha arra vagy felhívva: hagyd el a városokat és költözz vidékre! Itt gazdag áldás vár azokra, akik ezt megértik. A természet látványának szemlélése, a Teremtő munkája, Isten keze művének tanulmányozása által észrevétlenül átváltozol ugyan arra a képmásra. " 2SM 355, 356 (1908). {LDE 97.2}   

A JELLEMFEJLESZTÉS KÖNNYEBB VIDÉKEN

A szülők családjukkal a városokban élnek, mert azt hiszik, könnyebben jutnak ott megélhetéshez, mint vidéken. A gyerekeket, mivel nincs mit tenniük, ha nincsenek iskolában, az utca neveli. A gonosz társaktól bűnös magatartást és kicsapongást sajátítanak el. - 5T 232 (1882). {LDE 97.3}   

A gyermekeket városokba telepített iskolákba küldik, ahol a kísértés minden foka leselkedik rájuk, vonzza őket, és erkölcsüket rontsa. A jellemépítés munkája tízszeresen keményebb a szülőknek és a gyermekeknek egyaránt. - FE 326 (1894). {LDE 98.1}   

A városok tele vannak kísértésekkel. Munkánkat oly módon kell terveznünk, hogy ifjúságunkat, amennyire lehet, távol tartsuk e fertőtől. - AH 136 (1902). {LDE 98.2}   

Ideje, hogy népünk családostól a városokból inkább nyugalmas helyekre költözzön, különben a fiatalok és idősebb korúak közül sokat tőrbe csal és elrabol az ellenség. - 8T 101 (1904). {LDE 98.3}   

Száz közül egy család sincs, amely fizikailag, értelmileg vagy szellemileg megjavulna a városban való tartózkodás által. Hit, remény, szeretet és boldogság sokkal jobban nyerhető nyugodt helyeken, ahol szántóföld, domb és fa van. Távolítsd el gyermekedet a város látnivalóitól és hangjától, a közlekedési eszközök zörgésétől, zajától és egészségesebb lesz az értelmük! Könnyebben tudod szívükbe vésni Isten Igéjének igazságát. - AH 137 (1905). {LDE 98.4}   

VIDÉKI KÖRNYEZETBEN JOBB A TESTI EGÉSZSÉG

Nem Isten akarata, hogy népe városokban telepedjen le, ahol állandó a nyugtalanság és a zűrzavar. Gyermekeik megtakaríthatnák ezt, mert az egész rendszer erkölcsöt ront a sürgés-forgás és a zaj által. - 2SM 357 (1902). {LDE 98.5}   

A városokban lakók közül sokak számára - akiknek nincs egy tenyérnyi zöld helyük ahová lábukat helyezzék, akik évről évre a piszkos udvarokra és keskeny sikátorokra, téglafalakra és útburkolatokra és porral, füsttel borított égre néznek, ha ezeket vidékre, olyan gazdasági helyre lehetne vinni, amit zöld mezők, fák, dombok és patakok vesznek körül -, a tiszta ég és a friss, tiszta vidéki levegő, mennynek tűnne. - MH 191, 192 (1905). {LDE 99.1}   

A városokban a fizikai környezet gyakran ártalmas az egészségre. A betegséggel való érintkezés állandó terhe, a rossz levegő, a nem tiszta víz, a nem tiszta élelem, a sötét, egészségtelen tömegszállások többsége a sok veszély egyike, amellyel szembe kell néznünk. Nem Isten célja volt, hogy népe városokban tömörüljön, összezsúfolva emeletes házakba és bérlakásokba. - MH 365 (1905). {LDE 99.2}   

LÉGY ÖNELLÁTÓ

Az Úr azt kívánja népétől, hogy vidékre menjen, ahol letelepedhet és saját gyümölcsöt, zöldséget termelhet, és gyermekeik közvetlen kapcsolatban lehetnek Isten természetbeli munkájával. Tartsd távol családodat a városoktól, ez az én üzenetem! - 2SM 357, 358 (1902). {LDE 99.3}   

Újra és újra oktatott az Úr, hogy népünknek el kell vinnie családját a városokból vidékre, ahol megtermelhetik saját szükségletüket, mert a jövőben a vásárlás és eladás gondja nagyon komoly lesz. Most kell elkezdenünk ezt az ismételten adott oktatásra figyeléssel: Menjetek ki a városból vidéki területekre, ahol a házak nincsenek összezsúfolva, és ahol szabad lehetsz az ellenség hatásától. - 2SM 141 (1904). {LDE 99.4}   

AZ INTÉZMÉNYEKET A NAGYVÁROSOK KÖRNYÉKÉRE HELYEZD!

Bízzunk meg jó ítélőképességű férfiakat, akik szándékaikat nem verik dobra, hogy olyan telephelyeket keressenek, ahonnan a városok könnyen elérhetők, s egyben alkalmasak a munkások kiképzését szolgáló intézetek számára, és ahol megfelelő épületek építhetők az igazságot nem ismerő betegek és fáradt lelkek gondozására! Keressetek ilyen helyeket a városok környékén, ahol megfelelő épületek szerezhetők vagy a tulajdonos adományaként, vagy olcsón megvásárolhatók népünk adományaiból! Ne emeljetek épületeket a zajos városokban. - Ev 77 (1909). {LDE 100.1}   

COORANBONG, NEW SOUTH WALES

Hol helyezzük el az ausztráliai bibliaiskolát? ... Ha a városokban, vagy azoktól csak néhány kilométerre helyezzük el, onnan nehéz lenne az előző nevelés befolyását ellensúlyozni, amit a diákok az ünnepeket és az azokkal kapcsolatos szokásokat illetően nyertek, mint pl. a lóverseny, a fogadások és a pénzfelajánlások... {LDE 100.2}   

Szükségesnek találjuk, hogy iskoláinkat a városon kívül és távol, de mégse oly messze építsük, hogy ne lehessen velük kapcsolatot tartanunk, hogy javukra váljék, és világosság ragyogjon az erkölcsi sötétségben! - FE 310, 313 (1894). {LDE 101.1}   

E helyről mindenki kedvező benyomást kapott, kivéve azt a tényt, hogy messze vagyunk a nagy közlekedési útvonaltól és ezért nincs alkalmunk, hogy fénysugarat ragyogtassunk az erkölcsi sötétség közé, mely halállepelként borítja nagyvárosainkat. Ez volt az egyetlen kifogásom. De nem lenne ajánlatos iskolákat építeni bármely nagyvárosban. - 8MR 137 (1894). {LDE 101.2}   

Most jobban mint valaha, meg vagyok győződve, hogy ez megfelelő hely az iskola számára. - 8MR 360 (1894). {LDE 101.3}   

HUNTSVILLE, ALABAMA

Azok, akik Graysvillében és Huntsvillében az iskolai munkában foglalkoztatottak, láthatják, mi mindent lehet tenni ez intézmények által. Iparok létesíthetők, így népünk elhagyhatja a városokat és szerény otthont nyerhet nagyobb anyagi befektetés nélkül, és foglalkoztatást is találhat. - Letter 25 1902. (A Tennessee államban Graysville birtoka 75 km-re északra Chattanoogatól 10.000 n.öl területen fekszik egy 200 lakású falú szomszédságában. Az iskola jelenlegi helyére, Collegedalera 1916-ban költözött. ) {LDE 101.4}   

Isten gondviselése volt, hogy a Huntsville iskola farmját megvásárolták. Jó helyen fekszik, nagy kertészetek közelében van és ezekben néhány diák dolgozhat a nyári időszakban pénzkeresés céljából, tandíjuk fedezésére. - SpT-B(12) 11 (1904). {LDE 102.1}   

A hunstvillei iskola farmja a legszebb helyen van és több mint 2.700 n.öl területén sokat megvalósíthat az ipari gyakorlat terén és a növénytermesztésben. - SpT-B(12x) 13 (1904). {LDE 102.2}   

Nemrégen azt kérdezték tőlem: "Nem kellene-e az iskola földjét Huntsvillében eladni, és kisebbet vásárolni?" Utasítást kaptam, e farmot nem kell eladni, a helyzet sok előnnyel jár a sokrétű iskola előrevitelére. - SpM 359 (1904). {LDE 102.3}   

BERRIEN SPRINGS, MICHIGAN

Hallottam Berrien Springsben, Dél Nyugat Michiganben, némi gond van az iskola elhelyezését illetően. A leírás szerint nekem nagyon tetszik e hely... Olyan hely Berrien Springs, ahol szemléltető példává lehet tenni az iskolát, és remélem, hogy senki sem akarja megakadályozni e munka előrevitelét. - 4MR 407 (July 12, 1901). {LDE 102.4}   

Isten áldott keze népünkkel volt az iskola helyének kiválasztásában. Ez a hely megfelelt a nekem mutatott képnek, hogy az iskola hol legyen elhelyezve. Ez távol van a városoktól, földterülete van földművelési célokra és tágas helye a házak számára, melyeket nem szükséges szorosan egymás mellé építeni. Elegendő területe van, ahol a diákokat oktatni lehet a termőföld művelésére. - RH Jan 28 (1902). {LDE 102.5}   

A Battle Creek-i kollégium elköltöztetésében és Berrien Springsbe történő telepítésével Magan és Sutherland testvérek összhangban működtek az Istentől kapott világossággal. keményen dolgoztak nagy nehézségek közepette... Isten velük volt. Jóváhagyta erőfeszítéseiket. - 4MR 260, 261 (1904). {LDE 103.1}   

STONEHAM, MASSACHUSETTS

Az Úr gondviselése utat nyitott munkásai számára, hogy lépéseket tegyenek New Englandban - mely olyan terület, ahol kiváló munkát lehet végezni. A testvérek itt lehetővé tették a szanatórium helyének megváltoztatását South Lancasterből Melroseba, Bostonhoz sokkal közelebbi helyre és mégis elég messze a forgalmas várostól, ahol a betegeknek kedvező a feltétel egészségük visszanyerésére. A New England-i szanatórium áthelyezése olyan helyre, amely megfelelő Boston városának, Isten gondviselése volt. {LDE 103.2}   

Ha az Úr az Ő kezével előkészíti előttünk az utat, megtiltja, hogy bárki hátra maradva megkérdőjelezze az előrehaladás bölcsességét, visszautasítva a bátorítás és segítség adást. A New England-i szanatórium South Lancasterből Melroseba történő átköltöztetését úgy mutatták nekem, mint amit az Úr munkált. - SpT-B(13) 3 (1902). {LDE 103.3}   

TAKOMA PARK, WASHINGTON, D. C.

Az iskolának és a szanatóriumnak biztosított olyan hely ez, amit csak kívánni lehet. A táj hasonlított ahhoz a képhez, amelyet az Úr mutatott nekem. Ez megfelel annak a célnak, amelyre használni kell. Megfelelő hely van iskola és szanatórium részére anélkül, hogy bármely intézményt össze kellene zsúfolni. A levegő és a víz is tiszta. Szép patak fut egyenesen a mi területünkön keresztül É-D-re. Ez a patak nagyobb értékű az aranynál és ezüstnél. Az építési telkek dombon vannak kiváló csatornázással. {LDE 104.1}   

Egy napon hosszú utat tettünk meg Takoma Park különböző részein. A vidék nagy része természetes erdő. A házak nem nagyok, és nincsenek szorosan egymás mellett, de azért tágasak és kényelmesek. Körül vannak véve szép másodnövésű fenyőkkel, tölgyekkel, juhar- és más szép fákkal. Az otthon tulajdonosai főleg üzletemberek, sokan közülük Washingtonban a közigazgatásban hivatalnokok. Naponta a városba mennek, és este visszatérnek nyugodt otthonaikba. {LDE 104.2}   

A nyomda számára jó helyet választottak a postahivataltól nem messze, és a gyülekezet részére is helyet találtak. Úgy látszik, mintha Takoma Parkot külön részünkre készítették volna és csak arra várt, hogy intézményeink és azok dolgozói elfogadják. - ST June 15, 1904. {LDE 104.3}   

Az Úr ezt az ügyet határozottan feltárta nekem. A Battle Creek-i kiadói munka Washingtonhoz közel folytatódjék! De ha az Úr egy idő múlva azt mondja, költözzetek Washingtonba, akkor el kell költöznünk! - RH Aug. 11, 1903. {LDE 105.1}   

MADISON, TENNESSEE

Meglepődtem, amikor a munkáról beszélve - amit délen akartak végezni - iskola megalapítását említették bizonyos helyen messze Nashvilletől. A nékem adott világosságból tudtam, ez nem helyes dolog. Ezt megmondtam nekik. A munka, amit e testvérek [. . Southerland és P. T. Magan] tehetnek a Berrien Springsben nyert tapasztalat által, folytatható Nashville könnyű megközelíthetősége miatt, mert Nashvilleban még nem dolgoztak úgy, mint ahogy kell, és nagy áldás lenne a munkásoknak, ha az iskola oly közel lenne Nashvillehez, hogy az ottani munkásokkal tanácskozhatnának. {LDE 105.2}   

Az iskolahely keresésekor a testvérek 3. 600 n. öl eladó telket találtak 14 km-re Nashvilletől. A farm terjedelme, elhelyezkedése, annak távolsága Nashvilletől és mérsékelt ára miatt, az iskola részére megfelelő helynek bizonyult. - RH Aug. 18, 1904. {LDE 105.3}   

MONTAIN VIEW, CALIFORNIA

Szintén utasítva lettem, a Pacific Press költözzön el Oaklandból. Amint az évek múltak, a város nőtt és most szükséges a nyomdát inkább vidéki helyre telepíteni, ahol a területet biztosítani lehet az alkalmazottak számára, akik össze vannak kapcsolva a kiadói hivatallal. Nem kell kényszeríteni, hogy a nagyvárosokban éljenek. Legyen alkalmuk otthonokat szerezniük, ahol képesek élni anélkül, hogy magas munkabért kérnének. - FE 492 (1904). {LDE 105.4}   

Mountain View sok előnnyel rendelkező város. Szép gyümölcsös kertekkel van körülvéve. Éghajlata enyhe és gyümölcs, zöldség minden fajtája termelhető. A város nem nagy, de elektromos árama, postája és több előnye csak városokban található. - Letter 141, 1904. {LDE 106.1}   

Néhányan csodálkoztak, hogy a nyomda miért költözik Oaklandból Moutain Viewba. Isten felhívta népét, hagyja el a városokat. Az ifjúságot, amely kapcsolatban van intézményeinkkel, nem kell kitenni a kísértéseknek és a romlottságnak, amik a nagyvárosokban találhatók. Mountain View kedvező helynek látszott a nyomda számára. - CL 29 (1905). {LDE 106.2}   

LOMA LINDA, CALIFORNIA

Köszönjük az Úrnak, hogy jó szanatóriumunk van a Paradise Valleyban 11 km-re San Diegotól. Egy szanatórium Glendaleban 13 km-re Los Angelestől; és egy nagy és szép Loma Lindában 95 km-re keletre Los Angelestől és közel Redlandshoz, Riversidehez és San Bernardinohoz. A loma lindai ingatlan egyike a legszebb szanatóriumi helyeknek, amit valaha is látta. - LLM 141 (1905). {LDE 106.3}   

Loma Linda az a hely, amit az Úr az orvosi misszió kiképzés központjául jelölt ki. - Letter 188, 1907. {LDE 107.1}   

Ez nagyon előnyös hely iskola számára. A mezőgazdaság, a gyümölcsöskertek, a legelők, a nagy épületek, a tágas telkek, a szép környezet - ezek nagy áldások. - LLM 310 (1907). {LDE 107.2}   

E hely, Loma Linda, csodálatosan előnyös, és ha azok, akik itt vannak, hűségesen élnek az előnyökkel és hű egészségügyi misszionáriusokká válnak, akkor fényük ragyogni fog mindazokra, akik körülöttük vannak. Naponta kell Istent keresni bölcsességért, hogy részesedjünk benne. - Letter 374, 1970. {LDE 107.3}   

Csodálatosak a lehetőségek az iskola és a szanatórium számára. Előnyös a diákoknak és a betegeknek. Utasítást kaptam, hogy itt iskolánk legyen a próféták régi iskoláinak elvei szerint irányítva. Az orvosokat itt kell kiképezni! - MM 75, 76 (1907). {LDE 107.4}   

ANGWIN, CALIFORNIA

Amint végignéztem e területen, kijelentettem, sok tekintetben kiváló. Az iskolát nem lehet elhelyezni jobb területen. Ez 12 km-re van St. Helenától és mentes a városi kísértésektől... {LDE 107.5}   

Idővel azonban házat kell építeni a diákoknak és ezeket a diákok maguk építhetik fel a szakszerű mesterek útmutatása szerint. Épületfát elő lehet készíteni a telken e munka számára, és a diákokat tanítani lehet, hogyan kell építkezni megbízható módon. {LDE 108.1}   

Nem kell félnünk, hogy itt nem iszunk tiszta vizet, mert itt az szabadon áll rendelkezésre az Úr kincses házából. Nem tudom, hogyan lehetünk hálásak ezért a sok előnyért. {LDE 108.2}   

Tudatában vagyunk annak, az Úr tudja, mire van szükségünk és az Ő gondviselése hozott ide bennünket... Isten akart itt bennünket és Ő helyezett ide. Biztos voltam ebben, amint ide jöttem e telekre... Hiszem, amint e telken áthaladsz, ugyanerre az elhatározásra jutsz: az Úr jelölte ki ezt a helyet részünkre. - 1MR 340, 341(1909). {LDE 108.3}