AZ EMBER BUKÁSA

Ádámot és Évát gyakran keresték fel a szent angyalok és kioktatták őket foglalatosságuk felől. Felvilágosították őket Sátán és angyalainak lázadásáról és bukásáról. Az angyalok figyelmeztették őket, hogy Sátán kísértéseitől óvakodjanak, munkájuk közben ne távozzanak el egymástól, mert így érintkezésbe kerülhetnek a bukott ellenséggel. Az angyalok intették őket, hogy szigorúan ragaszkodjanak Isten rendeleteihez, mert csak a legteljesebb engedelmesség adja biztonságukat. Akkor ennek a bukott ellenségnek nem lehet hatalma felettük. {EW 147.1}   

Sátán Évánál kezdte meg munkáját, amennyiben rábírta az engedetlenségre; Éva elsősorban azzal hibázott, hogy eltávozott férjétől; azután azzal, hogy a tiltott fa körül időzött; harmadszor pedig, hogy meghallgatta a kísértő szavait s kételkedni merészelt Isten ezen kijelentésében: „Amely napon eszel abból, halálnak halálával halsz meg.” Úgy gondolta, hogy Isten talán mégsem azt gondolta, amit mondott, majd kinyújtotta kezét és vett a gyümölcsből és evett. A tiltott gyümölcs a szemnek tetsző és jóízű volt. Keserű féltékenységgel gondolta el, hogy Isten megvonta tőlük azt, ami valóban javukra lenne s férjének is felajánlotta a gyümölcsöt, ezáltal megkísértette őt. Elbeszélte Ádámnak, hogy mit mondott neki a kígyó és csodálkozott a kígyó beszélőképessége felett. {EW 147.2}   

Láttam, hogy Ádám arcára mély szomorúság borult. Úgy látszott, mintha félt és csodálkozott volna. Rettenetes küzdelem dúlt belsejében. Teljesen meg volt arról győződve, hogy ez volt az az ellenség, akitől annyira intették őket, és hogy feleségének meg kell halnia; így örökre el kell válniuk egymástól. Oly végtelen szeretettel volt eltelve Éva iránt, hogy kétségbeesésében elhatározta, hogy sorsában osztozni kíván. Megragadta a gyümölcsöt és mohón megette. Sátán ujjongott. Már a mennyben fellázadt, társakat talált, akik őt szerették, s akik bukásában is követték. Sátán elbukott s másokat is magával ragadott. Most az asszonyt kísértette meg; bizalmát megingatta, hogy kételkedjen Isten végtelen bölcsességében, és hogy kívánja megérteni Isten végtelen bölcsességű terveit. Sátán jól tudta, hogy az asszony nem egyedül fog elbukni. Ádám, Éva iránti szeretete következtében szintén engedetlen lett Isten parancsolatai iránt és vele együtt bukott el. {EW 148.1}   

Az ember bukásának híre elterjedt a mennyben és minden hárfa elnémult. Az angyalok végtelen fájdalmukban levették fejükről koronáikat. Az egész menny izgalomban volt. Tanácsot tartottak, hogy elhatározzák, mi történjék a bűnös párral. Az angyalok attól tartottak, hogy a bűnbeesett emberpár kinyújtja kezét az élet fája után is, és így halhatatlan bűnösök lesznek. Ámde Isten kijelentette, hogy a bűnösöket kiűzi éden kertjéből. Az Úr azonnal megbízott angyalokat, hogy az élet fájához vezető utat őrizzék. Sátán jól átgondolt terve az volt, hogy Ádám és Éva engedetlenkedjenek, és miután kihívták maguk ellen Isten haragját, egyenek az élet fájának gyümölcséből is, hogy örökké éljenek bűnben és engedetlenségben, s így a bűn örökké megmaradjon a világon. Ámde Isten szent angyalait küldte ki, hogy a bűnösöket kiűzzék éden kertjéből és távol tartsák őket az élet fájától. E hatalmas angyalok mindegyike jobbjában tartott valamit, ami villogó kardhoz hasonlított. {EW 148.2}   

Ezután Sátán diadalt ült. Gonoszságával másokat is szerencsétlenségbe taszított. Ő a mennyből, az ember pedig a paradicsomból záratott ki. {EW 149.1}