VAKOK VAK VEZETŐI

Láttam, hogy vak vezetők munkálkodtak, hogy a lelkeket úgy elvakítsák, mint amilyenek ők maguk. Sejtelmük sincs arról, ami rájuk következik. Ezek a vezetők az igazság ellen támadnak, de midőn az igazság győz, ezt a félrevezetettek meglátják, és nyugtalanság vesz rajtuk erőt. A szombat parancsolata felől is kérdést intéznek ezekhez a vezetőkhöz s ők, mivel a negyedik parancsolattól szabadulni akarnak, a szerint is válaszolnak nekik. Láttam, hogy a becsületes őszinteséget nem vették komolyan, midőn a legkülönfélébb módon a szombat ellen foglaltak állást. A cél: Isten szent szombatját mellőzni és egy másik napot ünnepelni, nem azt, melyet Isten megszentelt. Ha egyik bizonyítékukat megcáfolják, akkor helyette másikat használnak fel, sokszor éppen azt, amit kevéssel előbb még maguk is helytelennek tekintettek. {EW 68.1}   

Isten népe hit dolgában teljes egységre jut. Azok, akik a Biblia szombatját megszentelik, teljesen egységesek a bibliai igazságok tekintetében. Ellenben azok, akik a Jézust váró nép között ellenzik a szombatot, pártokra szakadnak és egyenetlenkednek. Vannak olyanok, akik mereven szembe helyezkednek a szombat parancsolatával, tarthatatlan kijelentéseket tesznek, hol így, hol amúgy beszélnek, és végül azt hiszik, hogy az ügyet elintézték. Ez az eljárás egyáltalán nem alkalmas arra, hogy a kérdést nyugvópontra juttassa. A szombat ügye diadalmasan halad előre, Isten gyermekei továbbra is megtartják a szombatot, mire más valaki jön, hogy lerontsa azt. Ez is előadja a szombat ellen szóló bizonyítékait, és közben ledönti elődjének bizonyítékait, olyan elméletet állítva fel, amelyben saját magát és minket is cáfol. Így megy ez a harmadikkal és a negyedikkel is; de egyikük sem akar belenyugodni abba, amit Isten Igéje leszögez: „A hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja.” {EW 68.2}   

Láttam, hogy ilyen emberek annyira testies gondolkozásúak, hogy nem érthetik Isten szent parancsolatait. Ezek az emberek maguk között sem egységesek, de azért fáradságot nem kímélve akarják az írásokat okoskodásaikkal elcsavarni, rést akarnak ütni Isten törvényén, meg akarják változtatni a negyedik parancsolatot, el akarják azt teljesen törölni, vagy bármit is tenni, hogy ne szenteljék azt meg többé. Ezek szeretnék híveiket ebben a kérdésben megnyugtatni és remélik, hogy sikerülni fog nekik, mert híveik olyan kevéssé kutatják a Bibliát, és nem látnak a Szentírásban többet, mint vezetőik; úgyhogy az igazságnak mondott tévedéseket ők is igazságnak mondják. {EW 69.1}   

***** {EW 69}